Ajuntament de L'Hospitalet

Ajuntament

Ajuntament

Manual de marca de l'Ajuntament de L'Hospitalet

La marca és el símbol distintiu de l'Ajuntament de L'Hospitalet i la peça central i bàsica de la seva identitat visual.

Aquest manual presenta, explica i descriu els elements constitutius d'aquesta nova marca corporativa.

També fa un recull ampli i pormenoritzat de les aplicacions de la marca en diverses modalitats, circumstàncies i formats.

La finalitat d'aquest manual és doble. Des del punt de vista comunicatiu, vol dotar de coherència i homogeneïtat la utilització de la marca de l'Ajuntament de L'Hospitalet en qualsevol suport, modalitat d'aplicació o circumstància particular o diversa en què s'utilitzi. D'altra banda, té un caràcter normatiu que afecta tots els serveis municipals sense excepció i totes les institucions, organitzacions, entitats, empreses o particulars que vulguin fer servir la marca com a element identificatiu de l'Ajuntament de L'Hospitalet.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400