Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter

27/03/2019

Ple municipal

La síndica de greuges presenta l’informe corresponent als primers onze mesos d’activitat

El Ple també ha aprovat la liquidació del pressupost de 2018, amb un romanent de tresoreria de 12,1 milions d’euros

Veure imatge de  La síndica de greuges presenta l’informe corresponent als primers onze mesos d’activitat (nova finestra)
La síndica de greuges de L’Hospitalet, Merche García, ha presentat en el Ple municipal l’informe anual de queixes de la ciutadania corresponent als primers onze mesos d’activitat de l’organisme. Durant el 2018, s’han adreçat a l’Oficina de Suport als Òrgans de Defensa de la Ciutadania 57 reclamacions, de les quals 50 han donat lloc a la incoació d’expedients de reclamació i 7 a actuacions d’informació i/o intermediació. D’aquestes reclamacions, 14 no han estat admeses a tràmit. Pel que fa als expedients admesos a tràmit, la qualificació és la següent: 2 greuges, 24 queixes, 5 suggeriments i 2 iniciatives d’ofici.

La síndica ha explicat que durant el darrer trimestre de l’any s’han rebut el 42% de les reclamacions per la qual cosa creu que seria interessant fer una campanya informativa per donar a conèixer aquest nou recurs a la ciutadania.

Les queixes tramitades enguany fan referència principalment a espai públic (21%), convivència i civisme (12,25%), serveis socials (7%), educació (9%), atenció ciutadana (10,5%), funció pública (3,5%), accessibilitat (7%) i transparència (3,5%). A 31 de desembre de 2018, l’estat de les queixes és la següent: 11 han estat resoltes, finalitzades i tancades; 5 es troben en situació de resolució final pendent de resposta per part de l’àrea competent, i 8 es troben en situació de tramitació pendent de l’informe sol•licitat a l’àrea competent per realitzar la resolució final.

Pel que fa a la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, durant l’any 2018 ha estudiat 5 suggeriments que fan referència a la millora a l’atenció ciutadana, a l’accés a la informació i als serveis públics d’ensenyament. D’aquests, 2 es troben amb resolució final, finalitzats o tancats; i els altres 3 es troben en resolució final i resten pendents de resposta per part de l’àrea competent.

El 9 de febrer de 2018 es va nomenar la primera síndica de greuges de L’Hospitalet i es va posar en marxa l’Oficina de Suport als Òrgans de Defensa de la Ciutadania, amb la missió de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania de L’Hospitalet.

El Ple ha donat suport a l’adhesió de L’Hospitalet a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS). Segons el text, en els darrers anys aquesta nova manera de fer economia ha crescut amb moltes iniciatives que ja són agents de desenvolupament local, perquè creen llocs de treball a la localitat, faciliten serveis locals i reforcen els vincles comunitaris. L’Ajuntament de L’Hospitalet també ha apostat per impulsar l’economia social i solidària, com a nou model de desenvolupament territorial, i participa en iniciatives com la plataforma Aracoop o la Xarxa de Municipis Cooperatius, que fomenten les iniciatives relacionades amb l’estímul de l’ESS al territori.

D’altra banda, el Ple també ha aprovat la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2018, que presenta un romanent de tresoreria de 12,1 milions d’euros. Aquest és l’import per a despeses generals efectivament disponible. El tinent d’alcaldia d’Hisenda i Serveis Centrals, Manuel Brinquis, ha explicat que s’han complert els objectius als quals obliga la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera però que per primer any s’ha incomplert la regla de la despesa per motius conjunturals.


Mocions aprovades

A l’apartat de mocions, el Ple municipal ha aprovat per unanimitat, a proposta del PP i CiU, la moció per estudiar la situació actual de les poblacions de rosegadors i paneroles que puguin constituir una plaga; dissenyar i aplicar un pla integral i transversal de control de plagues urbanes, o redissenyar i actualitzar el ja existent, i dur a terme una campanya informativa de bons hàbits per part de la ciutadania per col•laborar amb el control de plagues a la ciutat. 

A l’apartat de mocions individuals, el Ple municipal ha ratificat la moció presentada pel PSC que sol•licita al futur govern d’Espanya que recuperi les mesures acordades per impulsar una economia al servei de les persones: l’increment de l’SMI, les pensions, el salari dels treballadors públics, la baixada d’impostos a les pimes, la millora de les condicions laborals i la distribució de la riquesa.

A iniciativa de C’s s’han aprovat per unanimitat dues mocions. La primera, per prioritzar les instal•lacions esportives municipals i els recursos destinats a la promoció per al foment de l’envelliment actiu, per a les persones amb discapacitat física, sensorial o intel•lectual, per a l’esport de base social i l’esport femení. I la segona, per fer un L’Hospitalet més inclusiu amb les persones amb trastorn de l’espectre autista.

També s’han aprovat les següents iniciatives presentades per ICV-EUiA: dur a terme diferents millores en zones verdes i parcs de L’Hospitalet; celebrar el 14 d’abril de cada any un acte institucional que posi en relleu el significat de la II República per a la memòria democràtica; instar el Departament d’Educació de la Generalitat a donar compliment dels acords inclosos a la resolució aprovada el 5 de febrer al Parlament de Catalunya sobre la planificació educativa a L’Hospitalet, i impulsar el desenvolupament segons conveni amb la Generalitat de residències geriàtriques públiques suficients a la ciutat.

A iniciativa d’ERC s’han aprovat dos mocions. La primera, per prevenir fets i situacions d’odi, discriminació i racisme, i la segona, per impulsar la creació d’una bonificació “T-TREBALL” en el sistema de tarifació T-Mobilitat del transport públic metropolità. En aquesta línia, s’ha produït una petició de paraula a càrrec de la UGT de L’Hospitalet que ha donat suport a aquesta moció perquè els treballadors puguin anar a treballar  als polígons en transport públic.

Per finalitzar, també s’han aprovat la iniciativa presentada pel PP per incloure als comerciants dins del servei de recollida a domicili de forma puntual i la de CiU per redactar un reglament dels processos participatius a L’Hospitalet.

Últimes notícies

Veure imatge de El Programa d’auxiliars de conversa d’anglès comença un nou curs (nova finestra)
Veure imatge de Es renoven més de 1.700 bancs de l’espai públic (nova finestra)
Veure imatge de Joventut i Barradas inicien la temporada de tardor  (nova finestra)
Veure imatge de Exposicions, conferències i accions artístiques dins el Barcelona Gallery Weekend  (nova finestra)
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400