Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
06/11/2020

Les Escoles Bressol Municipals milloren el servei en aquest nou curs 2020-2021

El servei de les Escoles Bressol Municipals continua millorant la seva prestació, amb els nous contractes s’ha incrementat gairebé el 9,6% de l’aportació municipal. Aquest increment ha significat passar dels quasi 1,4 milions d’euros anual a més d’1,7 milions d’euros. Les quotes que abonen les famílies es mantenen sense cap increment de preus des de l’any 2017.


L’objectiu principal d’aquests novetats és millorar la qualitat educativa de cada una de les sis escoles bressol de titularitat municipal, com és la continuïtat dels projectes educatius de centre de cadascuna de les escoles bressol, donant valor al treball conjunt de la comunitat escolar, de les famílies, i dels seus equips docents, que han anat dotant d’identitat pròpia a l’escola, concretant els seus objectius educatius al llarg dels anys.


Una altra de les novetats dels nous contractes ha estat l’increment de professionals, com la incorporació d’una educadora més per escola, per sobre del que estableix la normativa d’educació, que permet millorar l’organització dels equips educatius i el funcionament diari de les escoles, afavorint una atenció més individualitzada. L’increment d’una fisioterapeuta a la Casa del Molí, per tal d’afavorir la inclusió i l’atenció a infants amb pluridiscapacitats en el funcionament de l’aula multisensorial que disposa l’escola.


Els nous contractes també aporten millores salarials per al personal de les escoles, que es mantenen per damunt de les condicions del conveni del sector de l’educació infantil, i millores de personal auxiliar en el servei de menjador escolar i descans. La dotació de personal auxiliar de reforç està condicionada al nombre d’infants que utilitzin el servei de menjador escolar, de manera que si el nombre d’usuaris s’incrementa, les escoles han de dotar del personal de reforç necessari per a continuar prestant un servei de qualitat en la franja del mig dia. D’aquesta manera es persegueix l’objectiu de garantir que, en qualsevol activitat de l’escola, aquesta mantingui una intencionalitat educativa, per damunt de la merament assistencial.


Aquestes novetats es consideren estructurals i, per tant, es mantindran durant la durada dels nous contractes, sens detriment d’altres mesures que es puguin implementar per atendre la situació excepcional derivada de l’evolució de la COVID-19.

 

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400