Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de El Ple aprova un increment del 3% de l’IBI per garantir la prestació dels drets socials i els serveis a les persones (nova finestra)
27/09/2023 15:00:00
Ple municipal

El Ple aprova un increment del 3% de l’IBI per garantir la prestació dels drets socials i els serveis a les persones

L’Ajuntament s’incorpora com a membre i soci de la Xarxa Innpulso-Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació

El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet ha aprovat de forma inicial —amb el vot a favor del PSC i ERC, l’abstenció de LHECP-C i el vot negatiu del PP i VOX— les ordenances fiscals i taxes per al 2024. El projecte incrementa en un 3% el tipus general de l’impost sobre béns immobles (IBI) i en un 5% el tipus diferenciat, aquell que s’aplica a equipaments hotelers, centres comercials i altres usos amb alt valor cadastral.

L’increment del 3% de l’IBI suposarà un augment de menys de 20 euros en la quota anual per al 90% dels habitatges de la ciutat.

Pel que fa a les bonificacions a l’IBI, es mantenen les existents per a famílies nombroses, habitatges de protecció oficial, instal·lació de sistemes d’energia provinent del sol i habitatges de lloguer social cedits a la borsa d’habitatge de l’Oficina Municipal de l’Habitatge. I se n’hi afegeixen de noves, com ara la bonificació del 25% de la quota de l’impost per a habitatges destinats a lloguer amb renda limitada que tinguin la qualificació de protecció oficial i que siguin propietat d’una administració pública, organisme o entitat vinculada o dependent.

La resta d’impostos —l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)— mantenen el tipus tributari existent.

El regidor d’Hisenda i Urbanisme, Francesc J. Belver, ha recordat que venim d’uns anys molt complicats en els quals s’ha mantingut congelada la pressió fiscal per tal d’ajudar la ciutadania a fer front a la crisi econòmica i social derivada de la Covid. “Ara, la crisi inflacionista ha generat una pujada dels preus que també afecta el cost dels serveis bàsics que presta l’Ajuntament, mentre que han baixat en més d’un 30% els ingressos en concepte de plusvàlues”. “El projecte d’ordenances fiscals que portem al Ple garanteix mantenir els drets socials i els serveis a les persones, la seguretat i l’habitatge com a prioritats”, ha explicat el regidor.

Pel que fa als preus públics, el projecte proposa incrementar-los al voltant del 4% de mitjana, per tal d’adequar-los a un major grau de cobertura del cost real del servei. S’introdueixen tarifes especials ECO en la taxa per estacionament públic de vehicles i se suprimeixen bonificacions Covid.

Amb aquesta proposta d’ordenances fiscals, els ingressos municipals s’incrementaran en 5,3 milions d’euros.

El projecte d’ordenances fiscals que s’ha presentat a aprovació inicial del ple s’ha treballant en els darrers mesos amb els diferents grups municipals arribant a un important grau de consens.

L’Hospitalet es manté com un dels municipis amb menor pressió fiscal d’entre les ciutats de més de 50.000 habitants.

El Ple també ha aprovat el compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2022 amb el vot a favor del PSC i ERC-EUiA, l’abstenció de Vox i el vot en contra de L’HECP i PP.  

D’altra banda, s’ha donat el vistiplau a la incorporació de l’Ajuntament de L’Hospitalet com a membre i soci de la Xarxa Innpulso-Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació, organització sense ànim de lucre que té per objecte reconèixer i impulsar les actuacions que en matèria de ciència i innovació realitzen les administracions locals.

Llum verda a l’ampliació del Centre Comercial Gran Via 2 

El Ple municipal també ha aprovat de forma provisional la modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit discontinu format pel Centre Comercial Gran Via 2; pel Complex Direccional de Bellvitge i diferents parcel·les municipals a Bellvitge i les Planes —carrer de l’Ermita de Bellvitge, 40; carrer del Prat, 40; carrer de Sant Rafael, i avinguda d’Isabel la Catòlica, 66-68. Amb aquesta operació s’amplia el sostre comercial del Centre Comercial Gran Via 2 en 9.100 m2.

L’Ajuntament rebrà en concepte d’aprofitament la quantitat d’11,8 milions d’euros. Una part d’aquests diners es destinaran a la rehabilitació de dos edificis protegits del patrimoni de la ciutat: 6 milions al projecte de l’edifici principal de Cosmetoda, i 1,6 milions al del Castell de Bellvís. La resta, 4,2 milions, es destinaran obligatòriament al patrimoni municipal del sòl, entre altres, a la compra d’habitatge públic.

Mocions

A l’apartat de mocions, el Ple ha aprovat, a proposta d’ERC+EUiA amb l’adhesió de LHECP-C, accelerar la posada en marxa de les accions previstes en el Pla local d’adaptació al canvi climàtic (PLACC), per tal de complir els terminis fixats en el seu cronograma i incorporar una representació dels grups municipals i de la societat civil en la Comissió de Seguiment del PLACC.

El text també recull la necessitat d’impulsar el Pla d’ombres per tal que abasti espais, carrers, “camins frescos”, escoles, etc., amb la màxima prioritat i urgència; crear un protocol específic per donar resposta a situacions de calor extrema i onades de calor, que permeti l’ampliació horària dels refugis climàtics, així com de les piscines municipals, entre altres accions, i instal·lar fonts d’aigua a l’espai públic.

Finalment, el Ple ha aprovat el text presentat per LHECP-C amb l’adhesió d’ERC+EUiA en suport a les jugadores de la selecció espanyola de futbol i a totes les dones del món de l’esport que han viscut situacions de desigualtat i en rebuig a les actituds masclistes i vexatòries dins de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

Amb aquesta moció l’Ajuntament de L’Hospitalet reitera el seu compromís  en el suport a l’esport femení i es compromet en la lluita per la igualtat en el món de l’esport i s’ofereix a treballar i ampliar, si s’escau, les mesures necessàries per eliminar la presència de masclisme, sexisme, racisme o homofòbia en l’esport de la nostra ciutat de forma coordinada amb totes les entitats esportives.

Entre les mesures proposades està promocionar l’esport femení i l’esport no segregat, potenciar l’ús de les instal·lacions municipals per part de les dones mitjançant la priorització d’horaris i la distribució equitativa d’espais per a les activitats més feminitzades, incorporar requisits de promoció de l’esport femení i de plans d’igualtat en les bases de subvencions per als clubs esportius del municipi i garantir la cobertura mediàtica de l’esport femení als mitjans de comunicació locals.

Ha tingut el suport del Ple municipal la iniciativa de PP que demana fixar un calendari de reunions de la Junta de Seguretat Local i la Junta de Seguretat ampliada, com a mínim semestrals, així com l’aprovació d’un reglament intern per a la convocatòria de la Comissió de Protecció Civil.

Durant la sessió s’ha fet un emotiu homenatge a Domingo Mir, coordinador del grup municipal d’ERC-EUiA, desaparegut recentment de manera sobtada.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400