Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de Remodelació del Govern local (nova finestra)
02/07/2024 14:30:00
L’organització municipal manté les cinc àrees executives

Remodelació del Govern local

Se’n reestructura el repartiment de competències amb l’entrada a la corporació dels regidors socialistes Cristina Santón Ramiro i David Torres González

Dilluns 1 de juliol, ha entrat en vigor el nou cartipàs municipal, que si bé manté l’estructura en cinc àrees executives, redistribueix les competències del Govern municipal amb l’entrada, el passat 28 de juny, dels regidors socialistes Cristina Santón Ramiro i David Torres González com a membres de la corporació.

Així, l’alcalde David Quirós ha nomenat Cristina Santón Ramiro tinenta d’alcaldia titular de l’Àrea de Ciutat Transformadora, encarregada d’executar les polítiques per al desenvolupament econòmic i social de la ciutat (relacions amb el teixit productiu, formació i promoció de l’ocupació i foment del turisme, consum, comerç i mercats). L’àrea inclou també Igualtat d’Oportunitats, que comprèn Cultura, Educació i Esports.

D’altra banda, David Torres González exercirà com a regidor adjunt d’Inversions i obres dins de l’Àrea de Qualitat Urbana, que inclou la gestió dels serveis territorials (obres i contractes, llicències d’obres i d’activitats, informació urbanística, inspecció disciplinària i cartografia) i el manteniment d’equipaments municipals. També és regidor president dels districtes IV i V (les Planes, la Florida, Pubilla Cases i Can Serra) en substitució de David Goméz Luque.

Des d’ara, la Junta de Govern Local estarà integrada per l’alcalde, David Quirós Brito; els tinents d’alcaldia Jesús Husillos Gutiérrez (1r tinent d’alcaldia), Laura García Manota (2a tinenta d’alcaldia), David Gómez Luque (3r tinent d’alcaldia) i Cristina Santón Ramiro (4a tinenta d’alcaldia), i els regidors de govern José Antonio Alcaide Martín i Maite Revilla Sánchez. 

L’organització municipal per al mandat 2024-2027 manté les cinc àrees executives anunciades per l’alcalde David Quirós en la presentació del nou cartipàs: l’Àrea d’Alcaldia-Presidència (David Quirós Brito), l’Àrea de Seguretat i Govern Intern (Jesús Husillos Gutiérrez), l’Àrea de Ciutat de Drets (Laura García Manota), l’Àrea de Ciutat Transformadora (Cristina Santón Ramiro) i l’Àrea de Qualitat Urbana (David Gómez Luque). Es manté l’actual divisió territorial en sis districtes.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400