Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter

21/12/2018

Ple municipal

L’Hospitalet aprova un pressupost de 247,9 milions d’euros per al 2019

El 68 % de la despesa es dedica a la reactivació econòmica i l’ocupació, les polítiques d’inclusió social, educatives, culturals i ambientals, la seguretat i l’aposta per la convivència i la participació

Es destinen 9 milions d’euros al pla d’inversions

Veure imatge de  L’Hospitalet aprova un pressupost de 247,9 milions d’euros per al 2019 (nova finestra)
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat de forma inicial el pressupost municipal per a l’any 2019, que és de 247,9 milions d’euros. L’increment de la despesa corrent és de 10,2 milions d’euros. El 68 % de la despesa es destina a objectius estratègics de ciutat, tal com marca el Pla d’actuació municipal 2016-2019 (PAM), amb actuacions encaminades a la reactivació de l’economia i l’ocupació; les polítiques d’inclusió social, educatives, culturals i ambientals, i l’aposta per la convivència i la participació.

El tinent d’alcaldia d’Hisenda, Manuel Brinquis, ha explicat que “el context d’elaboració d’aquest pressupost ha estat d’incertesa amb importants limitacions i condicionants”. L’Ajuntament continua obligat a complir els objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera. A tot això cal afegir que els governs central i autonòmic no han aprovat els seus pressupostos generals, amb la incertesa que això suposa sobre la materialització de les aportacions de l’Estat i de la Generalitat pel finançament dels serveis municipals.


Augment dels ingressos propis per mantenir les polítiques públiques

Pel que fa als ingressos municipals, es manté el pes dels ingressos propis (59 %). L’any 2019 es redueixen els ingressos de l’IBI residencial, en compliment al compromís del Govern municipal d’abaixar-lo un 2 % aquest mandat. Pugen els ingressos derivats del creixement econòmic —plusvàlua, IAE i ICIO. Aquest increment coexisteix amb la millora de la tarifació social i mediambiental i amb l’aposta per les polítiques fiscals redistributives.

També s’ha donat llum verda a l’aprovació definitiva de les ordenances i preus públics per al 2019, que redueix la quota de l’impost sobre béns immobles (IBI) de caràcter residencial en 1,5 %. La resta d’impostos —l’IVTM, l’IAE i l’ICIO— mantenen el tipus tributari existent. Pel que fa a l’IVTM, s’aplicaran bonificacions del 75 % i del 50 % de l’impost en els vehicles que disposin de distintiu ambiental “zero emissions” i “eco”, respectivament, durant els primers 8 períodes impositius a comptar des de la data de matriculació.

Les taxes i els preus públics es congelen amb l’excepció dels preus públics d’esports, que s’incrementen en un 2 % de mitjana, amb l’objectiu d’avançar fins a cobrir el cost real del servei.

Paral•lelament, s’amplien i milloren les mesures de tarifació social, ambiental o econòmica. Així, es redueix en un 50 % la taxa d’elaboració dels informes d’arrelament social, reagrupament i permís de residència, per la simplificació i informatització dels processos administratius. Es manté el règim d’ajuts a les persones amb escassa capacitat econòmica per fer front al pagament de l’IBI de l’habitatge habitual (l’any 2018 s’han donat 1.797 ajudes) i la dotació econòmica que s’ha consolidat (210.600 euros). També es mantenen les bonificacions de les activitats econòmiques vinculades a la producció cultural i les indústries creatives en l’IBI, l’IAE i l’ICIO. I a la taxa d’estacionament s’inclou una nova bonificació per als vehicles que disposin d’etiqueta ambiental “zero emissions”, que no pagaran. En total, les bonificacions derivades dels impostos municipals per tarifació social, ambiental o econòmica sumen gairebé 5,24 milions d’euros, consolidant el compromís del Govern amb una política fiscal redistributiva.

Aportacions d’altres administracions. Es preveu un augment de les aportacions de l’Estat i de la Generalitat respecte al 2018. La previsió és que l’Estat aporti 78,8 milions d’euros; i que la Generalitat faci una aportació d’11,05 milions d’euros. La Diputació de Barcelona manté el suport econòmic als serveis socials bàsics, al servei de teleassistència, a les escoles bressol i al programa complementari d’urgència social.

La despesa. El 68 % de la despesa correspon a polítiques de reactivació econòmica i ocupació, inclusió social, educatives, culturals i ambientals, de seguretat, i de foment de la convivència i la participació. En aquest sentit, hi ha un augment del nivell de serveis i la consolidació de nous equipaments, així com l’increment de la despesa destinada a l’emergència social i a les polítiques de cohesió social.

En concret, s’amplien en prop d’1 milió d’euros les despeses de benestar comunitari (neteja viària, recollida d’escombraries, neteja de clavegueram i enllumenat públic);  en 1,3 milions d’euros, el pressupost de medi ambient; en prop de 400.000 euros, la despesa destinada a la seguretat i la mobilitat ciutadana; en 355.000 euros, les polítiques d’habitatge social i urbanisme; en més d’1,3 milions d’euros, els recursos destinats a serveis i promoció social (dependència, gent gran, LGTBI i igualtat); en prop de 2,2 milions d’euros, les despeses de salut, cultura, educació, esport i joventut; en més d’1 milió d’euros, els projectes vinculats a millorar l’atenció, la comunicació i la defensa de la ciutadania, i per a la modernització de l’organització municipal, i gairebé 260.000 euros en desenvolupament econòmic, ocupació, innovació i turisme.

El 2019 es destinarà 9 milions d’euros a inversions. Amb aquest import es finançaran les obres de construcció del Camp Municipal de Futbol de la Torrassa, la reforma del Poliesportiu Fum d’Estampa i la substitució dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Gornal; la construcció dels casals de la gent gran de Can Serra i Bellvitge; la rehabilitació d’equipaments municipals i l’adquisició d’habitatges socials; la redacció del projecte de l’Escola Paco Candel i la reforma de diferents espais de centres educatius, la substitució d’equips informàtics, la millora del mobiliari i la senyalització dels equipaments municipals (biblioteques, casals d’avis, espais per a joves, etc..), i la instal•lació de panells d’informació variable per a zones urbanes d’atmosfera protegida.


L’H manté el seu compromís amb les beques menjador

El Ple municipal ha aprovat prorrogar el conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal del Barcelonès corresponent als ajuts individuals de menjador atorgats als alumnes de les escoles del municipi per al curs 2018-2019, fixant l’aportació municipal per aquest període en 1,6 milions d’euros. D’aquesta manera, l’Ajuntament assumeix un any més avançar els imports de les beques menjador amb l’objectiu de garantir que les famílies que ho necessitin continuïn rebent puntualment l’ajut per al menjador dels nens i de les nenes i que les empreses concessionàries del servei cobrin puntualment.


Mocions aprovades

A l’apartat de mocions, el Ple municipal ha aprovat per unanimitat, a proposta del PSC i amb l’adhesió d’ICV-EUiA-Pirates, sol•licitar la millora de les condicions laborals del cos de bombers de la Generalitat. El text insta la Generalitat de Catalunya a donar compliment al Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior per al període 2017-2022, que identifica les mancances de personal, l’envelliment de les infraestructures, del parc mòbil i el dèficit de vehicles actuals, la falta de vestuari i de material operatiu necessari per intervenir en l’atenció a les emergències.

En les mocions individuals, a instàncies del PSC s’ha aprovat donar suport als pressupostos generals de l’Estat per al 2019, garants del món local. El text insta els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat a recolzar que els municipis puguin reflectir en els seus pressupostos locals de 2019 les inversions financerament sostenibles (IFS) que puguin dur a terme amb especial repercussió social i així permetre dedicar part del superàvit al finançament i la millora d’escoles infantils, foment de l’ocupació i construcció o rehabilitació d’habitatges.

A continuació, els representants d’ERC, CiU i CUP-PA han abandonat el Ple municipal i han deixat les seves mocions sobre la taula. Els grups de Ciutadans, ICV-EUiA-Pirates i PP han deixat també sobre la taula les seves mocions que es debatran al ple municipal del mes de gener.

Últimes notícies

Veure imatge de Joventut i Barradas inicien la temporada de tardor  (nova finestra)
Veure imatge de Exposicions, conferències i accions artístiques dins el Barcelona Gallery Weekend  (nova finestra)
Veure imatge de L’Hospitalet celebra la Setmana Europea de la Mobilitat (nova finestra)
Veure imatge de Arrenca un programa de formació i ocupació en neteja d’edificis (nova finestra)
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400