Ajuntament de L'Hospitalet

Notícies

Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Google Plus

20/09/2018

L’FP a L’H estrena el cicle superior d’automatització i robòtica industrial i el cicle superior de condicionament físic  

La ciutat ofereix 69 titulacions de formació professional de 17 famílies professionals
Veure imatge de  L’FP a L’H estrena el cicle superior d’automatització i robòtica industrial i el cicle superior de condicionament físic    (nova finestra)
Aquesta setmana s’han iniciat les classes per als alumnes de formació professional. A L’Hospitalet en els darrers anys l’alumnat d’FP ha crescut substancialment i enguany són 4.000 estudiants.

Amb motiu de l’inici del curs 2018-2019 l’alcaldessa, Núria Marín, i el tinent d’alcaldia d’Educació, Jaume Graells, han visitat avui l’Institut Llobregat, un centre que enguany impartirà robòtica, un dels dos nous cicles d’FP a la ciutat.

L’alcaldessa, Núria Marín, ha destacat la necessitat de reforçar el nivell de la formació professional i adaptar-la a l’oferta laboral. “El mercat laboral necessita joves amb una bona formació de manera que trobin feina al deixar els estudis”, ha dit Marín.”Per això, cal invertir en la Formació Professional”.

Aquest curs 2018-2019 s'ofereixen a la ciutat 69 titulacions de formació professional de 17 famílies professionals, de les quals 52 corresponen a FP inicial (1 d’FP bàsica, 16 titulacions de grau mitjà i 35 de grau superior); 8 a programes de formació i inserció; 7 a ensenyaments artístics (2 de grau mitjà i 5 de superior), i 2 a ensenyaments esportius de grau mitjà.

Novament, augmenta l’oferta de cicles en modalitat dual: aquest curs es realitzaran un total de 19 cicles en modalitat dual, dels quals 3 són cicles de grau mitjà i 16 de grau superior. En el curs anterior, 17-18, l’oferta en aquesta modalitat va ser de 16 cicles.

Com a novetats, aquest curs s’incorporen a l’oferta d’FP en centres públics de L’Hospitalet el cicle superior d’automatització i robòtica industrial a l’Institut Llobregat i el cicle superior de condicionament físic a l’Institut Apel•les Mestres. Aquest darrer cicle és de nova incorporació, i només s’ofereix, per primer cop aquest curs, a deu municipis de tot Catalunya.

La formació professional té com a finalitats l’adquisició, la millora i l’actualització de les competències i qualificació professionals de les persones al llarg de la vida.

La formació professional inicial, inclosa en el sistema educatiu, s’organitza en cicles formatius. Els cicles es poden classificar per graus (mitjà o superior) i per àmbits d’activitat (famílies professionals).

Actualment, a Catalunya, l’FP inicial inclou cicles de grau mitjà i superior agrupats en 26 famílies professionals, amb continguts teòrics i pràctics adequats als diferents sectors professionals. Existeixen diverses opcions (mesures flexibilitzadores) que faciliten l’accés a la formació, com ara l’FP dual, estudis no presencials, matriculació parcial o semipresencial, ofertes a col•lectius singulars vinculats a empreses o subsectors productius, itineraris curriculars combinats i vies d’accés diversificades.

Així, els programes de formació i inserció (PFI) s’adrecen a joves de 16 a 21 anys que no han superat l’ESO i que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres accions formatives. La finalitat d'aquests programes és proporcionar als joves la possibilitat de reincorporar-se al sistema educatiu.

A L’Hospitalet  es poden cursar PFI de 8 especialitats que són: auxiliar de muntatge d'instal•lacions elèctriques d’aigua i gas; auxiliar de pintura; auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic; auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics; auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers; auxiliar de pastisseria i fleca; auxiliar d'activitats d'oficina i de serveis administratius generals, i auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració.

Els itineraris formatius específics (IFE) són ensenyaments professionals adreçats a alumnes de 16 a 20 anys amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel•lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària. Els itineraris, que tenen una durada de quatre anys, inclouen continguts professionalitzadors i continguts relacionats amb el desenvolupament d’habilitats personals i socials dels alumnes; la seva finalitat és que els alumnes incrementin la seva autonomia personal i assoleixin les competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

L’Hospitalet ofereix aquests estudis des que es van iniciar, com a experiència pilot, el curs 2016-17. A la ciutat, el curs 2018-19, aquests estudis es poden cursar a l’Institut Llobregat en l’especialitat d’auxiliar en vendes i atenció al públic amb un total de 36 places.

Els cicles de formació professional bàsica són cicles formatius d'una duració de 2 anys acadèmics destinats a persones que no han finalitzat l’ESO i que volen seguir els seus estudis cap a un camp de la formació professional. Aquests estudis formen part de l’educació obligatòria i gratuïta i substitueixen els antics PQPI (programes de qualificació professional inicial). A L’Hospitalet  aquests estudis es poden cursar a l’Institut Llobregat, que ofereix la titulació de tècnic/ca professional bàsic/ca en fabricació i muntatge.

D’altra banda, l’Ajuntament organitza durant els darrers anys la Setmana de la Formació Professional a la ciutat per tal de donar visibilitat a aquests ensenyaments i realitza la publicació online de la Guia de la formació professional 2018-2019  amb la incorporació de tota l’oferta de l’FP bàsica, inicial, dual, ocupacional i contínua.

Segons les dades de l’informe de l’FP a L’Hospitalet que es va presentar a la primavera  durant la 5a Setmana de l’FP a L’Hospitalet, la demanda i l’oferta d’FP inicial ha augmentat els darrers cinc anys: des del curs 2012-2013 la matriculació a cicles formatius s’ha incrementat al voltant d’un 20%.

Segons l’informe, un total de cinc famílies professionals concentren el 70% de l’alumnat de cicles formatius: sanitat (22,6%), serveis socioculturals i a la comunitat (15,6%), administració i gestió (13,1%), informàtica i comunicació (12,3%) i electricitat i electrònica (7,3%) encapçalen el rànquing.

L’informe també indica que els centres de titularitat pública aglutinen la majoria de l’alumnat matriculat a CFGM (59%) i CFGS (62%).

Respecte al perfil de l’alumnat d’FP, la composició per sexe de l’alumnat mostra un predomini de dones en els CFGM (52,1%) i d’homes en els CFGS (48,7%). Aquesta distribució, relativament equilibrada, amaga una forta asimetria de gènere entre famílies professionals molt feminitzades (imatge personal, sanitat, serveis socioculturals) i famílies professionals molt masculinitzades (instal•lació i manteniment, energia i aigua, fabricació mecànica, transport i manteniment de vehicles).


 

Últimes notícies

Veure imatge de  Avui engega el festival d’innovació tecnològica L’Hospitalet-XR (nova finestra)
Veure imatge de  Els infants de les escoles aprenen a esmorzar bé (nova finestra)
Veure imatge de  Ofrena institucional al president Companys (nova finestra)
Veure imatge de  L’Hospitalet se suma a la campanya solidària “Recicla vidre per elles”, contra el càncer de mama (nova finestra)
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400