Ajuntament de L'Hospitalet

Notícies

Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Google Plus

02/06/2015

Bona salut del català a les escoles bressol

parlaVeure imatge de parla.cat (nova finestra)
Els 47 indicadors que mesura l’Indexplà s’agrupen en sis factors: imatge i retolació, adequació lingüística del personal, criteris d’ús lingüístic per part de l’escola, documentació externa (impresa), comunicacions exteriors (que poden ser orals i escrites) i documentació i comunicacions internes.
L’índex de normalització lingüística (INL) d’una organització s’obté a partir de les puntuacions obtingudes en els 47 indicadors que es mesuren, i ofereix un rang de zero a 100. Si és inferior a 60, es considera que l’organització té un grau baix d’adequació respecte a l’ús del català. Si la puntuació general se situa entre 60 i 80, es considera que el nivell d’ús del català és adequat i, finalment, si es troba entre 80 i 100 punts, indica que l’organització ha adoptat el català com a llengua pròpia de treball.
Quin és l’índex de normalització lingüística de cada una de les escoles bressol municipals?

EL CATALÀ A LES ESCOLES BRESSOL
Escola Bressol Municipal INL (1)*  INL (2)*
La Casa de la Muntanya  92.543  84.443
La Casa de les Flors  95.716  83.701
La Casa del Molí   91.431  79.381
La Casa del Parc   91.921  82.22
La Casa dels Arbres  99.459  87.71
La Casa dels Contes  98.53  91.294

El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge en tots els cicles i etapes del sistema educatiu a Catalunya i, per tant, també ho és de les escoles bressol municipals de la ciutat. En el quadre es destaca l’alt nivell d’adopció del català coma a llengua de treball en les nostres escoles bressol.
La realitat multilingüe del nostre entorn social i, per tant, també educatiu en l’etapa 0-3 anys, no ha estat un condicionant perquè el català no s’hi utilitzi amb plena normalitat. Ans al contrari, el català ha estat determinant per afavorir la integració en la comunitat educativa i també per afavorir la cohesió social en el barri i en l’entorn immediat a l’escola. El català, a l’escola, és un reflex del que passa en el nostre entorn social, divers i multilingüe en molts barris de la ciutat, però molt present en la vida quotidiana, al carrer, en els mitjans de comunicació. L’escola  actua com a factor d’integració i de cohesió entre els veïns del barri que conformen una mateixa comunitat.
Aquest estudi, a més a més, permetrà al Servei d’Educació de l’Ajuntament dissenyar la formació necessària (amb la implicació del CNL de l’Hospitalet) per continuar millorant en l’ús del català. En aquesta formació es preveu prioritzar la documentació adreçada a les famílies i la comunicació oral amb els pares, com per exemple en les entrevistes individuals, en els comentaris sobre el seguiment diari dels seus fills o en les xerrades formatives sobre temes educatius.
*  INL 1 és la puntuació obtinguda a partir de la informació aportada per les directores de les escoles. INL 2 és la puntuació obtinguda en els resultats de les proves de nivell de català efectuades al personal de les escoles.

Últimes notícies

Veure imatge de  Concentració en repulsa per la decissió de deixar en llibertat provisional a "la manada" (nova finestra)
Veure imatge de  Lliurats els premis del 14è Concurs L’H Joves Emprenedors i Emprenedores de Projectes Empresarials (nova finestra)
Veure imatge de  Tres biblioteques públiques de la ciutat milloren les seves instal·lacions   (nova finestra)
Veure imatge de  Torna l’activitat Taitxí al parc (nova finestra)
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400