Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
24/02/2021 14:30:00
Ple municipal

L’Hospitalet aprova de forma definitiva un pressupost de 259,3 milions d’euros

Els comptes mobilitzen tots els recursos possibles, amb l’objectiu de contribuir a sortir com més aviat millor de la crisi econòmica i social provocada per la Covid-19

El Ple municipal dona suport a la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de la Dona

S’aprova una aportació inicial de 500.000 euros a ajuts directes per a persones treballadores autònomes i pimes

El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet ha donat suport unànime a la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de la Dona (el 8 de març), que posa de manifest que la pandèmia mundial que estem vivint ha deixat en evidència que encara queda molt per assolir una igualtat de drets efectiva, i també posa en relleu el paper clau de les dones per sortir d’aquesta crisi sanitària. Unes dones que en un alt percentatge ocupen llocs de treball a sectors com la infermeria, els serveis socials, els serveis de neteja o les residències geriàtriques: tots ells, serveis essencials. Unes ocupacions molt feminitzades que es caracteritzen històricament per sous més baixos i per feines més estacionals i precàries.

El text afegeix que “no hem d’oblidar que tenim un munt d’exemples de dones científiques i sanitàries, d’esportistes d’alt nivell, d’economistes, d’artistes, de juristes, d’activistes, d’enginyeres i d’emprenedores altament preparades. Dones referents per trencar estereotips de gènere. Existeixen i sempre han existit. I ara el que cal és veure aquestes referents en els llibres d’història: rescatar les dones que han estat silenciades i mostrar una realitat diferent de la que se’ns ha volgut fer veure. Volem la visibilització de les dones protagonistes”.

Un pressupost per a la reactivació social i econòmica

En l’apartat d’acords, s’ha donat compte de l’aprovació definitiva del pressupost municipal per a l’any 2021, que és de 259.340.000 euros. La prioritat d’aquest pressupost és la reactivació social i econòmica de L’Hospitalet a través del Pacte de ciutat, un propòsit que està alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i el Pla de recuperació de la Unió Europea.

Els comptes es veuran incrementats previsiblement amb recursos procedents del romanent de tresoreria i transferències d’altres administracions —fons extraordinari de l’Estat i fons europeus—, que es destinaran a fer front als efectes socials i econòmics de la Covid-19 i al finançament de les mesures incloses al Pacte de ciutat, un front comú institucional i ciutadà presentat el passat 30 de novembre.

El pressupost per al 2021 inicia el desplegament de les propostes d’actuació del Pacte de ciutat, que s’han agrupat en quatre entorns estratègics que s’alineen amb els objectius de desenvolupament sostenible i l’objectiu de L’Hospitalet “barreres 0 al 2030”.

1. Entorn urbà: Adaptar l’espai públic, la mobilitat i les infraestructures a la nova realitat. Afavorir les noves formes de mobilitat sostenible, l’ús de la bicicleta, els vehicles elèctrics o compartits. Allunyar els cotxes de les zones escolars i guanyar espais per als vianants. Habitatge social.
Partides vinculades al pressupost per al 2021: 89 milions d’euros.

2. Entorn social: Reconstrucció de les infraestructures comunitàries —educació, cultura i esports—, posant les persones al centre de les polítiques. Reduir la bretxa digital, garantir l’accés als serveis i els drets de la gent gran i de les persones amb discapacitats i oferir més oportunitats per als joves.
Partides vinculades al pressupost per al 2021: 77 milions d’euros.

3. Entorn econòmic: Impulsar l’ocupabilitat en sectors estratègics. Reforçar l’estat de benestar. Explorar l’intercanvi, la complementarietat i l’economia circular.
Partides vinculades al pressupost per al 2021: 13,6 milions d’euros.

4. Entorn institucional: Reorganitzar l’estructura municipal per adaptar-la de forma segura i eficient al nou paradigma de treball.
Partides vinculades al pressupost per al 2021: 38 milions d’euros.

Els comptes destinen 7 milions d’euros a l’apartat d’inversions. Alguns exemples són: seguretat i mobilitat urbana (719.000 euros), adequació de carrers per a la millora de la mobilitat sostenible (1,08 milions d’euros), millora de l’enllumenat públic (264.500 euros), adquisició de material tècnic i adaptació a les noves tecnologies de les instal·lacions esportives municipals (1 milió d’euros) i manteniment dels edificis municipals (560.000 euros).

L’Hospitalet té unes finances municipals solvents i sanejades, amb un deute que per primera vegada està per sota del 30% sobre els ingressos corrents
—és del 29%—, un període de pagament a proveïdors inferior als 30 dies i estalvi i capacitat de finançament.

Recursos municipals per a ajuts directes per a persones treballadores autònomes i pimes

El Ple ha aprovat per unanimitat una modificació de crèdit que destina una partida inicial de 500.000 euros a ajuts directes per a persones treballadores autònomes i pimes, tal com recull el Pacte de ciutat en l’eix 37 de reactivació econòmica. Aquesta partida s’incrementarà fins als quatre milions d’euros, una part amb recursos procedents del romanent de tresoreria corresponent a l’exercici 2020.

Les bases particulars reguladores del procediment de concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, es van aprovar inicialment a la Junta Local de Govern del passat 10 de febrer, i ara estan en fase d’exposició pública. La previsió és que les ajudes siguin de 1.000 euros per persona treballadora autònoma.

Apartat de mocions

El Ple ha aprovat per unanimitat, a proposta del PSC, la moció de  suport a les reivindicacions de Catformació (Organització Empresarial Catalana de la Formació) i del GEIC (Gremi d’Escoles d’Idiomes de Catalunya), per tal de poder reprendre progressivament la presencialitat a les aules de manera segura, i també que els serveis formatius adreçats a infants i adolescents tinguin caràcter essencial, com succeeix a la resta de l’Estat.

També ha tingut el suport de tots els grups municipals, la iniciativa d’ERC de declarar el municipi de L’Hospitalet “vila amiga del patrimoni cultural i natural”, reconeixent la protecció i divulgació d’aquest patrimoni al municipi com una prioritat a atendre.

Finalment, a iniciativa de L’HECP-ECG, ha estat aprovada parcialment la moció sobre el Castell de la Pepa, al barri de Santa Eulàlia. El text insta a l’Ajuntament a crear una Taula de Patrimoni per a informar del resultat d’aquest projecte i de tots aquells elements relacionats amb el Patrimoni municipal al conjunt de la ciutadania i les seves entitats.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400