Ajuntament de L'Hospitalet

Notícies

Compartir:
 • Facebook
 • Twiter
 • Google Plus

09/11/2017

Primera reunió del Consell Educatiu de l'Hospitalet d'aquest nou curs 2017-2108

Veure imatge de Primera reunió del Consell Educatiu de l'Hospitalet d'aquest nou curs 2017-2108 (nova finestra)
El Consell Educatiu de l’Hospitalet, presidit pel tinent d’alcaldia i regidor d’educació, Jaume Graells es va reunir aquest passat dimarts, 7 de novembre, en sessió Plenària al Centre Cultural Sant Josep.

En la reunió van participar els representants dels diferents sectors que formen part del Consell Educatiu, que és l’òrgan de consulta i participació dels sectors afectats de l’ensenyament no universitari de l’àmbit municipal, representants de l’Ajuntament, Direcció de Centres, Professorat, Personal d’Administració i Serveis, l’alumnat, Pares i Mares d’alumnes.

En aquesta sessió es va tractar, entre d’altres temes d’interès, l’estat actual del procés de modificació del reglament del Consell Educatiu, una vegada finalitzat el termini el passat 5 d’octubre de consulta pública prèvia ciutadana, les propostes s’han estat treballant per la Permanent del Consell.

La Secretària del Consell va informar dels següents tràmits previstos en aquest procés de modificació del Reglament que seran la publicació en la pàgina web de l’Ajuntament de la resposta a les aportacions rebudes durant el període de consulta ciutadana, l’aprovació inicial per la Junta de Govern Local, i la seva publicació en el BOPB per obrir el tràmit d’audiència pública, i per últim la seva aprovació definitiva.

El President del Consell Educatiu va explicar la situació actual de l’escolarització de l’alumnat de la nostra ciutat, pel que fa als centres de primària són 20.694 alumnat i 8.747 als centres de secundaria, són dades facilitades pel propi Departament d’Ensenyament mitjançant l’Oficina Municipal d’Escolarització. Però s’ha de tenir en compte que aquestes xifres no són fixes, ja que pot augmentar degut a la matrícula viva que arriba al municipi, una vegada ja iniciat el curs escolar.

Pel que fa a les Escoles Bressol Municipals, i llars d’infants sufragades amb fons públiques les places autoritzades són un total de 1.356, de les quals s’han matriculat 1.293 alumnes. És una situació força estable respecte als dos últims cursos i entre l’oferta i la demanda. Sent els centres públics de titularitat municipal els de major demanda amb un 100% d’ocupació.

La Secretària del Consell va exposar que s’ha volgut, també, incorporar com a informació a tractar dins del Consell, i a petició del propi regidor d’Educació, les dades d’escolarització que ens facilita el Departament d’Ensenyament respecte als ensenyaments, dels cicles formatius, batxillerat, educació especial, o els programes de formació i inserció.

Analitzades conjuntament aquestes dades de l’estat d’escolarització de l’alumnat de l’Hospitalet es va posar de manifest la realitat del mapa escolar de la nostra ciutat, fent-se necessari continuar planificant i acordant de manera conjunta amb el Departament d’Ensenyament. Una mostra d’aquesta necessitat de col•laboració, tal com va recordar el President del Consell Educatiu, ha estat el compromís d’ambdues administracions que recull el Protocol de col•laboració signat amb el Departament d’Ensenyament el passat mes de febrer, i que es desplegarà mitjançant dos convenis, un que fa referència al desenvolupament de diverses construccions i obres de reforma, ampliació i millora dels centres educatius de l’Hospitalet que es va signar aquest passat estiu, i el conveni de col•laboració per a desenvolupar la coresponsabilitat i la dinamització de la innovació educativa i tecnològica.

Durant la sessió es van proposar la creació de tres grups de treball, en el marc del Consell Educatiu de l’Hospitalet, que hauran de donar compliment als acords, tant del Pacte Local per a l’Educació, com del compliment dels acords del Protocol de col•laboració amb el Departament abans esmentat:
 
 • Grup de treball per al seguiment del Pacte Local d’Educació.
 • Grup de treball per a l’elaboració del mapa de l’FP
 • Grup de treball per a l’elaboració d’un mapa d’Educació Especial

A banda dels acords que contempla el conveni de col•laboració amb el Departament pel desenvolupament de construccions i obres a la ciutat, durant aquest estiu ja s’han portat a terme algunes obres de reforma, ampliació i millora en els centres educatius, que han estat finançades, unes per part del Departament d’Ensenyament i altres pel propi Ajuntament.

Per últim, es va proposar la ratificació del Manifest del Consell Educatiu de l’Hospitalet en defensa del model educatiu català que ja es va aprovar per la Permanent d’aquest Consell el passat, 30 d’octubre.
 

Últimes notícies

Veure imatge de L’Ajuntament potencia els trajectes del camí escolar segur   (nova finestra)
Veure imatge de Desmantellada una plantació de marihuana (nova finestra)
Veure imatge de L’Hospitalet, present al certamen Fitur (nova finestra)
Veure imatge de Grup Promotor/Santillana i Ajuntament de L’H atorguen els Premis Aprenentatge Servei (ApS) Ciutat de L’Hospitalet   (nova finestra)
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400