Ajuntament de L'Hospitalet

Notícies

Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Google Plus

26/09/2018
Ple municipal

L’IBI residencial es redueix en un 1,5%

La resta d’impostos i les taxes es congelen i els preus públics es mantenen majoritàriament congelats   Es redueixen a la meitat les taxes per elaboració d’informes d’arrelament i d’integració i de reagrupament familiar
Veure imatge de  L’IBI residencial es redueix en un 1,5% (nova finestra)
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat de forma inicial la proposta d’ordenances fiscals i de preus públics per al 2019. Així, es redueix la quota de l’impost sobre béns immobles (IBI) de caràcter residencial en 1,5% amb caràcter general. El projecte de noves ordenances, que mantenen els criteris de tarifació social i ambiental i les polítiques fiscals redistributives, ha tingut el vot en contra de la CUP-PA, ERC i C’s i l’abstenció de CiU, PP  i ICV-EUiA-Pirates.

La resta d’impostos —l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO)— mantenen el tipus tributari existent. Pel que fa a l’IVTM, s’aplicaran bonificacions del 75 % i del 50 % de l’impost en els vehicles que disposin de distintiu ambiental “zero emissions” i “eco”, respectivament, durant els primers 8 períodes impositius a comptar des de la data de matriculació.

El tinent d’alcaldia d’Hisenda i Serveis Centrals, Manuel Brinquis, ha explicat que “la disminució del tipus corresponent a l’IBI residencial dona resposta al compromís del Govern municipal d’abaixar-lo en un 2 % aquest mandat”. El regidor ha dit que l’objectiu de les ordenances és la redistribució de la riquesa. Així, l’IBI econòmic que es recapta a la plaça d’Europa, per exemple, es redistribueix a la resta de la ciutat. A L’Hospitalet el rebut de l’IBI residencial se situa en una mitjana de 397,53 euros, mentre que l’IBI econòmic està en una mitjana de 1.316,15 euros.

Les taxes i els preus públics es congelen aquest exercici i només els preus públics d’esports s’incrementen en un 2 % de mitjana, amb l’objectiu d’avançar fins a cobrir el cost real del servei, i es redueix un 40 % la llista de preus públics amb la voluntat de fer més transparent l’oferta. Tot i això, l’Ajuntament manté congelades les taxes del cementiri municipal, dels quioscos i vetlladors, de les zones blava i verda d’estacionament i de matrimonis civils. A la taxa d’estacionament s’inclou una nova bonificació per als vehicles que disposin d’etiqueta ambiental “Zero emissions”, que no pagaran.

A l’apartat de preus públics, es mantenen les tarifes dels serveis socials —serveis d’ajuda a domicili i menjador social, etc.—; dels serveis educatius —escoles bressol i servei de menjador escolar— i culturals; del servei de podologia, i dels serveis vinculats als aparcaments municipals.

Com a conseqüència de la simplificació i de la informatització dels processos administratius, es rebaixen de forma substancial les taxes corresponents a l’elaboració dels informes d’arrelament i d’integració social i d’adequació de l’habitatge per reagrupament familiar i renovació del permís de residència, que passen a tenir un cost de 37 euros (60,50 euros el 2018) i 55 euros (105,05 euros el 2018), respectivament.

Amb aquesta proposta d’ordenances fiscals i preus públics, l’Ajuntament de L’Hospitalet es manté entre els de menor pressió fiscal d’Espanya de més de 200.000 habitants, i també en els de menor pressió fiscal de Catalunya si es compara amb municipis de mida igual o amb capitals de província. Pel que fa a l’esforç fiscal de l’IBI, es confirma també que el municipi està per sota de la mitjana de Catalunya. 

D’altra banda, el Ple també ha aprovat la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2017, que presenta un romanent de tresoreria d’11,5 milions d’euros. El tinent d’alcaldia d’Hisenda i Serveis Centrals, Manuel Brinquis, ha explicat que s’han complert els objectius als quals obliga la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Sobre aquest tema, l’alcaldessa Núria Marín ha tornat a insistir que “no té cap sentit que la normativa actual obligui a destinar el superàvit a amortitzar el deute als ajuntaments sanejats com el de L’Hospitalet. Els ajuntaments volem que el superàvit reverteixi en benefici de la ciutat i que el puguem destinar a les polítiques públiques i als programes que l’equip de govern prioritzi”.

Mocions aprovades

A l’apartat de mocions, el Ple municipal ha aprovat, a proposta del PSC i amb l’adhesió d’ICV-EUiA-Pirates i CiU, la moció de suport a l’exhumació de les restes de Franco del Valle de los Caídos. El text diu que amb aquesta iniciativa el consistori vol mostrar el seu suport a totes les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista i demanar al Govern l’aplicació de la Llei de memòria històrica així com el Reial decret-llei 10/2018.

A iniciativa de C’s ha tirat endavant la moció per fer efectiva la transparència en les despeses  d’atenció protocol•lària i representatius dels membres del Govern. Entre d’altres, el text demana l’elaboració d’una instrucció  que estableixi el procediment, la documentació i la informació que cal acreditar per justifica una despesa d’aquest tipus.

També s’ha aprovat per unanimitat la proposta d’ICV-EUiA-Pirates per demanar a diferents institucions (Nacions Unides, Parlament Europeu, Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya i Ajuntament de L’Hospitalet)  la creació de la figura de defensor/ra de les generacions futures.

Finalment, el Ple ha aprovat per unanimitat el text presentat per CiU, que demana iniciar un procés de participació ciutadana, amb l’objectiu de reordenar l’entorn de l’avinguda de Ventura i Gassol, entre l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan i l’avinguda de Vilanova, al barri de Sant Josep. Aquest procés es realitzarà a partir d’un estudi que ha realitzat l’Ajuntament.

Últimes notícies

Veure imatge de  Reunió de la Junta Local de Seguretat de L’Hospitalet (nova finestra)
Veure imatge de  Obertes les inscripcions per als projectes L’H>Play i Escola de bàrmans (nova finestra)
Veure imatge de  Més de 200 alumnes d’instituts de L'H assisteixen a l’acte central del programa #LHMobileTech,  (nova finestra)
Veure imatge de  Tres estudis independents de la Games Camp L’H, a Gornal Activa, seleccionats per a Games Camp PlayStation Talents 2019 (nova finestra)
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400