Ajuntament de L'Hospitalet

Notícies

Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Google Plus

15/12/2017
Ocupació

L’atur puja a L’Hospitalet el mes de novembre i  se situa en  una taxa del 11,85%

El sector serveis és on més ha pujat l’atur amb 336 persones. La contractació al novembre ha baixat un 11,77%.

El  mes de novembre hi ha hagut un augment de l’atur a L’Hospitalet del 2,03% que es tradueix en 304 aturats més. És la pujada més gran des de 2009 durant un mes de novembre.  La taxa d’atur registrat se situa en l’ 11’85%, és a dir  15.257 persones, una xifra per sobre de l’atur provincial [0,91%], del de la RMB [1 %], i del català [1,78%].

Respecte al novembre de l’any passat l’atur baixa un -11,18% (1.921 aturats).
Per grups d’edat la pujada té lloc només a les franges d’edat mitjanes [3,19%], especialment la de 25-34 anys. Respecte a 2016 hi ha disminucions d’atur a tots els grups: els joves amb 48 aturats menys [-4,32%], els de 25 a 54 anys amb 1.502 [-12,81%], -sobretot a la franja de 45-54-, i per últim els majors de 54 amb 371 menys [-8,55%].

Pel que fa a nivell formatiu, l’atur ha pujat al novembre especialment als nivells generals i inferiors [2,36%] mentre que ho fa lleugerament entre professionals [0,47%] amb 10 aturats, i entre universitaris [1,21%] amb 9.

Quant a activitat i ocupació, el més rellevant d’aquest mes és que l’atur ha augmentat només al sector serveis, amb 336 aturats més [3,01%], en canvi a la indústria es redueix en 24 aturats [-1,80%]; i a la construcció 15 [-1,02%].

Respecte 2016 tots els sectors tenen davallades, destacant la construcció [-18,75%] i la indústria [-18,17%], tot i que en termes absoluts la minva més notable es troba als serveis, amb 1.262 aturats menys [-9,88%].


Més en detall, per branques d’activitat i en termes absoluts, l’atur ha pujat principalment, com al mes d’octubre, a les activitats administratives [127] i a l’hostaleria [122], i en menor mesura a les activitats sanitàries i serveis socials [33] o a les activitats de les llars [27] i al comerç [22]. Gairebé les úniques branques on s’experimenta disminució d’aturats són la indústria [-23], l’administració pública [-21], la construcció [-15], i l’educació [-12].

Pel que fa a la contractació, aquest mes de novembre  s’han fet un total de 6.666 contractes, fet que suposa una disminució respecte a l’octubre del -11,77%, i que representa 889 contractacions menys, un descens més acusat que el català, amb un  -9,82%, i el provincial, d’un -7,77%. En general, és un comportament semblant al novembre d’altres anys, amb el decrement intermensual habitual de contractacions respecte al salt que solen representar els mesos de setembre i octubre.

Respecte a 2016 hi ha una disminució de contractes de  -11,18% a l’Hospitalet, amb 839 contractes menys.

Per  sectors econòmics, la pèrdua de contractacions té lloc al terciari i a la indústria. Així, el sector serveis [-12,52%] concentra la minva absoluta amb 851 contractes menys, i el secundari [-12,53%] en perd 59. Per contra, la construcció [6,25%] n’augmenta en 18 més. Tant a Catalunya com a la província les minves són més moderades a la indústria (-7,77% i -7,92% respectivament), així com al sector terciari, amb un -10,75% i un 7,85%, respectivament. Per contra, ambdós àmbits tenen minves al voltant del -6% a la construcció.

Respecte a l’any passat la indústria i la construcció tenen guanys de contractes amb 95 més a la indústria [30%], i 10 més a la construcció [3,38%]. En canvi el sector terciari perd un -13,72%, que representa 945 contractes menys, un valor de signe contrari, doncs, als increments del sector a la província i a Catalunya, que són del 1,18% i del 1,03%, respectivament.

Per modalitat de contracte, i sobre les dades totals, la temporal aplega el 87% dels contractes, gairebé un punt més que a l’octubre, i 2,5 punts menys que l’any passat. Amb aquest pes relatiu l’Hospitalet es troba en un nivell de temporalitat semblant al provincial [86,74%] i al del conjunt de Catalunya [87,07%].

Últimes notícies

Veure imatge de  Unes sabatilles per recórrer la ciutat, la proposta de juliol del projecte 12+1  (nova finestra)
Veure imatge de  28 nens i nenes sahrauís passen l’estiu amb famílies de L’Hospitalet   (nova finestra)
Veure imatge de  A partir de 2021, Fira Granvia L’H acollirà el saló lider del sector audiovisual (nova finestra)
Veure imatge de  Nou pla d’ocupació per a 91 persones (nova finestra)
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400