Ajuntament de L'Hospitalet

Notícies

Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Google Plus

15/12/2017
Ocupació

L’atur puja a L’Hospitalet el mes de novembre i  se situa en  una taxa del 11,85%

El sector serveis és on més ha pujat l’atur amb 336 persones. La contractació al novembre ha baixat un 11,77%.

El  mes de novembre hi ha hagut un augment de l’atur a L’Hospitalet del 2,03% que es tradueix en 304 aturats més. És la pujada més gran des de 2009 durant un mes de novembre.  La taxa d’atur registrat se situa en l’ 11’85%, és a dir  15.257 persones, una xifra per sobre de l’atur provincial [0,91%], del de la RMB [1 %], i del català [1,78%].

Respecte al novembre de l’any passat l’atur baixa un -11,18% (1.921 aturats).
Per grups d’edat la pujada té lloc només a les franges d’edat mitjanes [3,19%], especialment la de 25-34 anys. Respecte a 2016 hi ha disminucions d’atur a tots els grups: els joves amb 48 aturats menys [-4,32%], els de 25 a 54 anys amb 1.502 [-12,81%], -sobretot a la franja de 45-54-, i per últim els majors de 54 amb 371 menys [-8,55%].

Pel que fa a nivell formatiu, l’atur ha pujat al novembre especialment als nivells generals i inferiors [2,36%] mentre que ho fa lleugerament entre professionals [0,47%] amb 10 aturats, i entre universitaris [1,21%] amb 9.

Quant a activitat i ocupació, el més rellevant d’aquest mes és que l’atur ha augmentat només al sector serveis, amb 336 aturats més [3,01%], en canvi a la indústria es redueix en 24 aturats [-1,80%]; i a la construcció 15 [-1,02%].

Respecte 2016 tots els sectors tenen davallades, destacant la construcció [-18,75%] i la indústria [-18,17%], tot i que en termes absoluts la minva més notable es troba als serveis, amb 1.262 aturats menys [-9,88%].


Més en detall, per branques d’activitat i en termes absoluts, l’atur ha pujat principalment, com al mes d’octubre, a les activitats administratives [127] i a l’hostaleria [122], i en menor mesura a les activitats sanitàries i serveis socials [33] o a les activitats de les llars [27] i al comerç [22]. Gairebé les úniques branques on s’experimenta disminució d’aturats són la indústria [-23], l’administració pública [-21], la construcció [-15], i l’educació [-12].

Pel que fa a la contractació, aquest mes de novembre  s’han fet un total de 6.666 contractes, fet que suposa una disminució respecte a l’octubre del -11,77%, i que representa 889 contractacions menys, un descens més acusat que el català, amb un  -9,82%, i el provincial, d’un -7,77%. En general, és un comportament semblant al novembre d’altres anys, amb el decrement intermensual habitual de contractacions respecte al salt que solen representar els mesos de setembre i octubre.

Respecte a 2016 hi ha una disminució de contractes de  -11,18% a l’Hospitalet, amb 839 contractes menys.

Per  sectors econòmics, la pèrdua de contractacions té lloc al terciari i a la indústria. Així, el sector serveis [-12,52%] concentra la minva absoluta amb 851 contractes menys, i el secundari [-12,53%] en perd 59. Per contra, la construcció [6,25%] n’augmenta en 18 més. Tant a Catalunya com a la província les minves són més moderades a la indústria (-7,77% i -7,92% respectivament), així com al sector terciari, amb un -10,75% i un 7,85%, respectivament. Per contra, ambdós àmbits tenen minves al voltant del -6% a la construcció.

Respecte a l’any passat la indústria i la construcció tenen guanys de contractes amb 95 més a la indústria [30%], i 10 més a la construcció [3,38%]. En canvi el sector terciari perd un -13,72%, que representa 945 contractes menys, un valor de signe contrari, doncs, als increments del sector a la província i a Catalunya, que són del 1,18% i del 1,03%, respectivament.

Per modalitat de contracte, i sobre les dades totals, la temporal aplega el 87% dels contractes, gairebé un punt més que a l’octubre, i 2,5 punts menys que l’any passat. Amb aquest pes relatiu l’Hospitalet es troba en un nivell de temporalitat semblant al provincial [86,74%] i al del conjunt de Catalunya [87,07%].

Últimes notícies

Veure imatge de  La Guàrdia Urbana deté una dona per la venda de targetes de transport falsificades (nova finestra)
Veure imatge de  Núria Marín mostra la seva satisfacció per l’acord de Pressupostos Generals de l’Estat en matèria d’habitatge (nova finestra)
Veure imatge de  L’Oficina Municipal de l’Habitatge incorpora tràmits amb cita prèvia per millorar l’atenció ciutadana (nova finestra)
Veure imatge de  L’Hospitalet esdevé Vila Esportiva Universitària (nova finestra)
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400