Ajuntament de L'Hospitalet

Notícies

Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Google Plus

01/03/2017
Ple municipal

Es dona compte al Ple del Pla local de joventut

El Pla defineix les línies estratègiques que se seguiran en les actuacions dirigides al jovent fins al 2019   L’Ajuntament amplia en 400.000 euros l’aportació econòmica en concepte de beques menjador per al curs 2016-2017, situant-se en 1,6 milions d’euros   Minut de silenci en memòria de les víctimes mortals de la violència masclista
Veure imatge de Minut de silenci en memòria de les víctimes mortals de la violència masclista (nova finestra)
El Pla local de joventut, que defineix les línies estratègiques que seguirà en les actuacions que estiguin dirigides al jovent de la ciutat fins al 2019, aprovat per la Junta de Govern, ha passat pel ple municipal corresponent al mes de febrer. El Pla s’adreça als 66.376 habitants que tenen de 12 a 34 anys, que representen el 26,1 % de la població (1 de cada 4 habitants). El document ha estat fruit d’un procés de participació que ha comptat amb més d’un miler de joves de la ciutat, en el qual s’ha fet una anàlisi prèvia de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut. Aquest procés ha consistit, principalment, en l’elaboració d’una enquesta presencial i virtual i en la realització de sessions de treball amb agents i amb joves.

El Pla local de joventut es marca dos objectius estratègics: dignificar la vida del jovent donant suport als processos d’emancipació i de transició a la vida adulta i millorar-ne la integració i la participació en el seu entorn fomentant el seu paper actiu i corresponsable.

D’altra banda, el Ple ha aprovat el text refós de la Modificació puntual del Pla general metropolità per a l’ampliació d’usos a les zones amb qualificació urbanística industrial situades entre l’avinguda del Carrilet, l’avinguda de la Fabregada, la travessia Industrial i el carrer de Rosalía de Castro per tal de desenvolupar-hi el Districte Cultural de L’Hospitalet, en compliment de les prescripcions de la resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat, d’octubre de 2016.

L’objectiu de la Modificació consisteix a renovar les activitats industrials incloses en l’àmbit del planejament, mitjançant l’ampliació dels usos i la concreció de les activitats relacionades amb la indústria cultural que es defineixen com a compatibles.

Suport a les clàusules socials

El Ple s’ha donat per assabentat de l’acord de la Junta de Govern Local en relació amb la contractació reservada per a persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, d’acord amb la Disposició addicional cinquena del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de la Llei de contractes del sector públic. Així, s’autoritza que en els plecs de clàusules administratives s’atorgui la preferència en l’adjudicació dels contractes a les proposicions presentades per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 %, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a l’adjudicació.

També s’ha donat compte al Ple del protocol de col•laboració signat la setmana passada entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de L’Hospitalet en matèria educativa al municipi i que posen de manifest la priorització de l’ensenyament i la corresponsabilitat de les dues administracions en l’àmbit educatiu. El document estableix tres grans àrees d’actuació: les obres de construcció i millora dels centres educatius, la creació d’una taula mixta de planificació i la millora dels resultats mitjançant la innovació pedagògica.

L’H manté el seu compromís amb les beques menjador

El Ple municipal ha aprovat la liquidació del conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les escoles de L’Hospitalet el curs 2015-2016 per import d’1.662.897 euros.

Sobre aquest mateix tema, el Ple ha donat llum verda per unanimitat a ampliar en 400.000 euros l’aportació econòmica de l’Ajuntament de L’Hospitalet en concepte de beques menjador per al curs escolar 2016-2017. Així, L’Hospitalet aportarà per aquest curs un total d’1,6 milions d’euros per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació de menjador escolar dels menors de la ciutat que es troben en greu situació de crisi i exclusió social.

Participació ciutadana

Pel que fa a la participació ciutadana, el Ple ha donat suport a la iniciativa popular, presentada per la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet, que té com a objectiu garantir i protegir els drets humans, el dret a la garantia alimentària i als béns comuns (aigua, llum i gas). Aquesta iniciativa s’ha presentat amb la col•laboració del grup de treball de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de L’Hospitalet.

Mocions

A l’apartat de mocions, el Ple ha aprovat a iniciativa dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA-Pirates, ERC, CiU i CUP-PA, i amb l’adhesió del grup municipal de Ciutadans, demanar a la subdelegació del Govern augmentar el nombre de les cites prèvies del servei d’atenció a les persones d’origen estranger, així com millorar l’atenció a les cites d’estrangeria amb més recursos i inversió econòmica, si escau, entre altres aspectes.

A proposta del PSC i amb l’adhesió del grup de Ciutadans i de CiU, s’ha aprovat instar el Govern i el Congrés dels Diputats a la derogació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. El 22 de març de 2013 el Ple ja va aprovar una moció conjunta donant suport al posicionament contrari a l’avantprojecte de llei. Més de 3.000 ajuntaments de tot Espanya, que representen més de 16 milions de ciutadans i ciutadans, van plantejar un conflicte davant del Tribunal Constitucional en defensa de l’autonomia local constitucionalment garantida. Tant els recursos presentats com el conflicte plantejat van ser admesos a tràmit pel Tribunal Constitucional i estan pendents de tramitació i sentència.

El Ple també ha aprovat a proposta del PSC reclamar al Govern d’Espanya la necessitat d’una llei de canvi climàtic redactada i consensuada amb la col•laboració de la resta de grups polítics i agents socials, que permeti als ens locals i autonòmics assolir els objectius 2030 i 2050 pel que fa a mitigació, l’adaptació i la reducció d’emissions.

A iniciativa de C’s, ha tirat endavant la moció que demana l’elaboració d’un pla local de l’habitatge de L’Hospitalet que impulsi la creació d’un parc públic d’habitatge de lloguer assequible i d’habitatge de lloguer social. El text també demana establir els mecanismes necessaris per detectar els habitatges que estan buits de forma permanent i poder aplicar un recàrrec legal de l’IBI així com implementar una estratègia de gestió del patrimoni públic d’habitatge, amb un seguiment de les rendes en el mercat, de les condicions i de les necessitats de rehabilitació d’aquests habitatges.

A proposta d’ICV-EUiA han tirat endavant les mocions a favor de la igualtat de drets i no-discriminació de les persones amb discapacitat sensorial i el text que insta el Govern municipal a executar les propostes d’actuacions derivades de les mocions aprovades als diferents plens municipals.

El Ple municipal també ha aprovat a instàncies del PP millorar les instal•lacions del Club de Petanca L’Hospitalet Centre, situades a l’avinguda d’Álvarez de Castro.

Coincidint amb el Dia de la Dona Treballadora, el proper 8 de març, s’han aprovat dues mocions: una del grup d’ICV-EUiA i una altra d’ERC. Precisament, minuts abans d’iniciar-se el Ple, l’alcaldessa, Núria Marín; els regidors; membres d’entitats, i ciutadania han fer un minut de silenci, a la plaça de l’Ajuntament, en memòria de les víctimes mortals de la violència masclista. Des que va començar l’any han estat assassinades 15 dones víctimes de la violència masclista, dos d’elles a Catalunya.

Finalment, ha rebut el vistiplau del Ple la proposta d’ERC d’instar el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a modificar la regulació del mercat elèctric de forma que prioritzi els objectius mediambientals i garanteixi un preu final assequible als usuaris, així com que incrementi la protecció als sectors vulnerables, augmentant el nombre d’usuaris beneficiaris de tarifes socials i descomptes en les factures. També s’ha aprovat la creació d’un carnet jove local orientat a persones entre 14 i 29 anys, empadronades a L’Hospitalet, que permeti gaudir de descomptes en els preus de certs serveis municipals, així com en els establiments comercials que s’adhereixin a aquesta iniciativa.

Les mocions dels grups de CiU i CUP-PA no es van debatre per manca de temps i passaran a formar part de l’ordre del dia del Ple del mes de març.

Últimes notícies

Veure imatge de  L’H incrementa un set per cent la recollida selectiva de residus (nova finestra)
Veure imatge de  S'ha presentat el nou CAP de Santa Eulàlia que serà una realitat en dos anys (nova finestra)
Veure imatge de  FAE, alta tecnologia de L'H cap a tot el món (nova finestra)
Veure imatge de  Les jugatecambientals dels parcs de Can Buxeres, les Planes i Bellvitge participen al BioBlitz 2018   (nova finestra)
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400