A causa de la situació excepcional de contenció decretada per la transmissió del coronavirus es modifica l’horari de diversos serveis, oficines i departaments, tant d’aquest ajuntament com d’altres administracions o entitats. Per tant, us recomanem que consulteu la pàgina web www.l-h.cat/coronavirus per a tenir més informació actualitzada o que truqueu a l’equipament corresponent abans de fer qualsevol desplaçament.

Escola Pompeu Fabra

Escoltar contingut (nova finestra)

Descripció

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 

La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge en tots els nivells educatius. Fomentem el desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat per mitjà de l’adquisició d’hàbits intel·lectuals, l’assoliment de les competències bàsiques, la motivació per a la recerca, el plaer per aprendre, l’estimulació de la sensibilitat artística, el respecte als altres i la tolerància, el respecte al medi ambient, etc. Impartim la llengua anglesa des de P4 fins a 6è. 

EQUIPAMENTS 

Sala de psicomotricitat. Biblioteca. Dues aules d’informàtica. Aula de música amb equip informàtic. Dues aules d’educació especial. Dues aules d’acollida. 

SERVEIS 

Activitats extraescolars. Servei d’acollida matinal. Menjador amb cuina pròpia. Cursets de català per a pares i mares. Xerrades amb les famílies.

ÚS DE L'EQUIPAMENT EN HORARI NO LECTIU

Activitat
: Coral
Responsable: AMPA
Contacte: ampapompeu-lh@live.com
Edats: 4 a 12 anys
Dates i horaris: DL de 16.30 a 17.30h
Instal•lacions: Aula

Activitat: Bàsquet
Responsable: ASSOCIACIÓ EDUCATIVA KAMPI KI PUGUI
Contacte: kampikipugui@kampikipugui.org / 675654639
Edats: 18 a 65 anys
Dates i horaris: 17 novembre a 15 juny (DJ de 19.30 a 21h)
Instal•lacions: Pista

Adreça

Web: www.xtec.cat/escolapompeufabra
Correu electrònic: escolapompeufabra@xtec.cat
Telèfon: 934221303
Fax: 934221303

Horaris

Horari lectiu: 9-12.30h i 15-16.30h 
Jornada intensiva: 9-14h

Tràmits i serveis

No hi ha tràmits disponibles per aquest equipament

Agenda

No hi ha actes previstos per aquest equipament

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400