Ajuntament de L'Hospitalet

Registre de la propietat núm. 7 de L'Hospitalet.

Escoltar contingut (nova finestra)

Adreça

Correu electrònic: hospitalet7@registrodelapropiedad.org
Telèfon: 933370471
Fax: 933380206

Tràmits i serveis

No hi ha tràmits disponibles per aquest equipament

Agenda

No hi ha actes previstos per aquest equipament
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400