Ajuntament de L'Hospitalet

Escola Bressol Nova Fortuny

Escoltar contingut (nova finestra)

Descripció

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 

L’escola bressol Nova Fortuny és una cooperativa privada subvencionada que ofereix 61 places de 0 a 3 anys, repartides en 4 aules. La nostra línia pedagògica es fonamenta en aquests quatre pilars: a) Se centra en els infants i els ofereix de forma significativa tot un recull d’aprenentatges i situacions que afavoreixen el seu desenvolupament harmònic i global, tot respectant el ritme evolutiu de cadascú; b) És de tots i per a tots, plural i amb valors, on tothom participa i és responsable del procés d’ensenyament i aprenentatge; c) És dins la societat, arrelada al medi i vinculada al barri, i vetlla per la seva cultura, la seva llengua i les seves tradicions, i d) Aplica una metodologia
experimental basada en l’observació i la manipulació, que treballa amb una intencionalitat educativa i ajuda els infants a ser més competents, actius, amb curiositat i desig d’aprendre. 

EQUIPAMENTS 

Edifici individual d’una sola planta, format per 4 aules i 1 sala d’usos múltiples amb llum natural i sortida directa al pati. Totes les aules disposen de canviadors i zones d’aigua. Pati amb sorral i zona de jocs. 

SERVEIS 

Servei de menjador escolar. Servei d’acollida al matí i a la tarda. Piscina. Sortides i colònies. Assessorament de Baula, que el Centre per al desenvolupament infantil i atenció precoç de L’Hospitalet. Participació de les famílies: consell de participació, activitats, xerrades i tallers amb
les famílies, espais de debat amb especialistes, participació en les activitats relacionades amb els
diferents centres d’interès treballats a l’escola, organització d’activitats, tallers i festes, sortides i
activitats familiars.

Adreça

Correu electrònic: a8068288@xtec.cat
Telèfon: 934491273
Fax: 934491273

Observacions

Subvencionada per l'Ajuntament

Agenda

No hi ha actes previstos per aquest equipament
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400