Ayuntamiento de L'Hospitalet

Empresa

La formació professional és el conjunt d’accions formatives que capaciten per al desenvolupament qualificat de les diverses professions, l’accés a l’ocupació, la progressió professional i la participació activa a la vida social, cultural i econòmica del territori.  Aquest conjunt d’accions de formació professionalitzadores poden ser de Grau Superior , de Grau Mitjà o de qualificació inicial.
  • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
  • Pacto local por la Educación
  • Prevenció
  • Consorcio para la Normalización linguística
  • D
Ayuntamiento de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400