Estudis

Programes de formació i inserció (8)


Administració i gestió (1)
PFI Auxiliar d’activitat d’oficina i de serveis administratius generals (PIP)

Comerç i màrqueting (1)
PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic (PTT)

Edificació i obra civil (1)
PFI Auxiliar de pintura (FIAP)

Electricitat i electrònica (1)
PFI Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques d'aigua i gas (FIAP)

Hoteleria i turisme (2)
PFI Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració (PIP)
PFI Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering (PIP)

Indústries alimentàries (1)
PFI Auxiliar de pastisseria i fleca (PTT)
 
Informàtica i comunicacions (1)
PFI Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics (PTT)

Transport i manteniment de vehicles (1)
PFI Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers (PTT) 
 

Formació professional bàsica (1)


Fabricació mecànica (1)
PPP Fabricació i muntatge
 

Cicles formatius de grau mitjà (17)


Activitats físiques i esportives (1)
CFGM Guia en el medi natural i de temps de lleure

Administració i gestió (2)
CFGM Gestió administrativa
CFGM Gestió administrativa (àmbit jurídic)

Comerç i màrqueting (1)
CFGM Activitats comercials 

Edificació i obra civil (1)
CFGM Construcció

Electricitat i electrònica (1)
CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Fabricació mecànica (1)
CFGM Mecanització

Imatge i so (1)
CFGM Vídeo, disc-jockey i so

Imatge personal (2)
CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar
CFGM Estètica i bellesa

Informàtica i comunicacions (1)
CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

Instal·lacions i manteniment (1)
CFGM Manteniment electromecànic

Química (1)
CFGM Operacions de laboratori


Sanitat (2)
CFGM Cures auxiliars d'infermeria
CFGM Farmàcia i parafarmàcia

Serveis socioculturals i a la comunitat (1)
CFGM Atenció a persones en situació de dependència


Transport i manteniment de vehicles (1)
CFGM Electromecànica de vehicles automòbils
 

Cicles formatius de grau superior (30)


Activitats físiques i esportives (2)
CFGS Ensenyament i animació socioesportiva

CFGS Condicionament fisic

Administració i gestió (1)
CFGS Administració i finances


Comerç i màrqueting (3)
CFGS Comerç internacional

CFGS Màrqueting i publicitat

Edificació i obra civil (1)
CFGS Projectes d'edificació, perfil professional de rehabilitació i restauració

Electricitat i electrònica (3)
CFGS Automatització i robòtica industrial
CFGS Sistemes electrotècnics i automatizats
CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics

Fabricació mecànica (1)
CFGS Programació de producció en fabricació mecànica

Imatge i so (1)
CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

Imatge personal (1)
CFGS Assessoria d'imatge personal i corporativa

Informàtica i comunicacions (5)
CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa
CFGS Desenvolupament d´aplicacions web
CFGS Desenvolupament d´aplicacions web, amb perfil professional de bioinformàtica
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional de programació de videojocs i oci digital

Instal·lació i manteniment (2)
CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
CFGS Mecatrònica industrial

Química (1)
CFGS Laboratori d´anàlisi i de control de qualitat


Sanitat (3)
CFGS Dietètica
CFGS Documentació i administració sanitària
CFGS Laboratori clínic i biomèdic

Seguretat i medi ambient (2)
CFGS Educació i control ambiental
CFGS Química i salut ambiental

Serveis socioculturals i a la comunitat (4)
CFGS Animació sociocultural i turística
CFGS Educació infantil
CFGS Integració social
CFGS Promoció de la igualtat de gènere

Transport i manteniment de vehicles (1)
CFGS Automoció
 

Arts plàstiques i disseny (7)


Comunicació gràfica i audiovisual

Cicles formatius de grau mitjà (2)
CFAM Assistència al producte gràfic imprès, perfil professional assistent de fotografia
CFAM Assistència al producte gràfic interactiu

Cicles formatius de grau superior (5)
CFAS Gràfica publicitària
CFAS Il·lustració
CFAS Fotografia
CFAS Animació
CFAS Gràfica audiovisual
 

Ensenyaments esportius (2)


Cicles formatius de grau mitjà (2)
CFGM Futbol
CFGM Basquetbol
 

Certificats de professionalitat (63)


Administració i gestió (7)
Activitats administratives en relació amb el client (nivell 2) [ADGG0208]
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (nivell 1) [ADGG0408]
Activitats de gestió administrativa (nivell 2) [ADGD0308]
Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents (nivell 1) [ADGG0408]
Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria (nivell 3) [ADGD0108]
Creació i gestió de microempreses (nivell 3) [ADGD0210]
Gestió integrada de recursos humans (nivell 3) [ADGD0208] 

Arts gràfiques (3)
Disseny de productes gràfics (nivell 3) [ARGG0110]
Il·lustració (nivell 3) [ARGG0212 ]
Assistència a l'edició (nivell 3) [ARGN0210]

Comerç i màrqueting (6)
Gestió comercial de vendes (nivell 3) [COMT0411] 
Màrqueting i compravenda internacional (nivell 3 ) [COMM0110] 
Atenció al client, consumidor o usuari  (nivell 3) [COMT0110] 
Activitats auxiliars de comerç (nivell 1) [COMT0211]
Activitats auxiliars de magatzem (nivell 1) [COML0110] 
Gestió administrativa i financera del comerç internacional (nivell3 ) [COMT0210]

Electricitat i electrònica (2)
Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió (nivell 2) [ELEE0109] 
Desenvolupament de projectes d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis i amb finalitats especials (nivell 3) [ELEE0110] 

Energia i aigua (4)
Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua (nivell 2) [ENAT0108] 
Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques (nivell 2) [ENAE0108] 
Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques (nivell 2) [ENAE0208] 
Eficiència energètica d'edificis (nivell 3) [ENAC0108]

Fabricació mecànica (1)
Soldadura amb elèctrode revestit i TIG (nivell 2 ) [FMEC0110] 

Hoteleria i turisme (7)
Operacions bàsiques de cuina (nivell 1) [HOTR0108] 
Operacions bàsiques de restaurant i bar (nivell 1) [HOTR0208] 
Cuina (nivell 2) [HOTR0408] 
Serveis de bar i cafeteria (nivell 2) [HOTR0508] 
Serveis de restaurant (nivell 2) [HOTR0608] 
Sumilleria (nivell 3) [HOTR0209] 
Operacions bàsiques de càtering (nivell 1) [HOTR0308]


Imatge personal (2)
Serveis auxiliars d'estètica (nivell 1) [IMPE0108] 
Serveis auxiliars de perruqueria (nivell 1) [IMPQ0108]

Imatge i so (3)
Desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius (nivell 3) [IMSV0209] 
Muntatge i postproducció d'audiovisuals(nivell 3) [IMSV0109]
Producció fotogràfica (nivell 3) [IMST0109]

Informàtica i comunicacions (3)
Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web (nivell 3) [IFCD0210] 
Confecció i publicació de pàgines web (nivell 2) [IFCD0110] 
Sistemes microinformàtics (nivell 2) [IFCT0209] 

Instal·lació i manteniment (4)
Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques (Nivell 2) [IMAR0108] 
Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial (Nivell 2) [IMAQ0108] 
Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica (nivell 1) [IMAI0108] 
Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció (nivell 2) [IMAR0208]

Seguretat i medi ambient (2)
Gestió ambiental (nivell 3) [SEAG0211]
Interpretació i educació ambiental (nivell 3) [SEAG0109]

Serveis socioculturals i a la comunitat (11)
Docència de la formació per a l'ocupació (nivell 3) [SSCE0110] 
Atenció sociosanitària a persones en el domicili (nivell 2) [SSCS0108] 
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (nivell 2)[SSCS0208] 
Gestió de trucades de teleassistència (nivell 2) [SSCG0111] 
Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (nivell 2) [SSCB0209] 
Dinamització comunitària (nivell 3) [SSCB0109] 
Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (nivell 3) [SSCB0211] 
Informació juvenil (nivell 3) [SSCE0109] 
Mediació Comunitària (nivell 3) [SSCG0209] 
Inserció laboral de persones amb discapacitat (nivell 3) [SSCG0109] 
Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (nivell 1) [SSCM0108]

Transport i manteniment de vehicles (4)
Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles (nivell 1) [TMVG0109] 
Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles (nivell 1) [TMVL0109] 
Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars (nivell 2) [TMVG0409] 
Manteniment d’elements no estructurals de carrosseries de vehicles (nivell 2 ) [TMVL0209]
 

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400