Ajuntament de L'Hospitalet. 100x100 L'Hospitalet

Educació. INTRO LECTURA EN VEU ALTA DES DEL JOC DRAMÀTIC (TEATRE)
Àmbits temàtics: Coneixement i història de la ciutat Diversitat i convivència Coeducació Educació física i esport Formació del professorat , Arts escèniques (música, teatre i dansa) .
Descripció de l'activitat: Plàudite Teatre-Espai d'Arts Escèniques, en suport al Pla Nacional de Lectura, fa una proposta d'activitat per a la millora de la lectura en veu alta. És una experiència adreçada a l'alumnat de cicle mitjà i cicle superior de primària i 1r i 2n de l'ESO. Aquesta experiència es va realitzar per primera vegada al curs 2013-2014 amb una molt bona valoració per part de la comunitat educativa, els tècnics especialistes i els artistes implicats. L'activitat té el suport de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, L'objectiu de l'activitat és fer un apropament a la lectura en veu alta des del Joc Dramàtic (Teatre). És una proposta lúdica teatral que facilita l'expressió de la lectura en veu alta, on es posen en joc altres habilitats necessàries per fer un bon procés i obtenir un bon resultat. Una experiència per a l'alumnat i per mostrar al professorat les possibilitat del joc teatral com a eina per a la bona comprensió i la bona lectura d'un text. En cada sessió es treballarà un text adequat a l'activitat. La tria del text es pot fer conjuntament entre el professorat del centre i Plàudite Teatre. Prèviament a la sessió l'alumnat ha de conèixer el text per poder treballar-ne la lectura en veu alta. Aquest punt és imprescindible pel bon desenvolupament de l'activitat. A qui va adreçat: - Dues sessions d?una hora per grup classe. Calendari i horari: Heu d?escollir del 02 d?octubre al 2 de febrer dos dilluns,dimarts o dimecres consecutius en una d?aquestes franges horàries: de 9h-10h, de 10h-11h. Si l?escola té més d?una línea, els s´ha de triar el mateix dia en hores diferents i consecutives. Desenvolupament de les Sessions: Es tracta de crear un clima adient, agradable, distès, divertit. És una proposta lúdica teatral que facilita l?expressió de la lectura en veu alta, on es posen en joc altres habilitats necessàries per fer un bon procés i obtenir un bon resultat. A més a més de l?emissió de la veu és important la concentració, la coordinació, l?escolta, la percepció, l?empatia, l?autoestima, la desinhibició, la creativitat com descobriment dels recursos propis que cadascú té i pot fer servir a favor d?una bona lectura emesa i compresa, i per últim la veu, l?entonació i el sentit d?un text en el context apropiat per a la seva comprensió i la seva lectura en veu alta. El Fet Teatral té la possibilitat mitjançant exercicis del Joc Dramàtic de poder abordar aquestes capacitats i eines de manera lúdica ?teatral. Les sessions tenen una estructura de 4 parts mitjançant 4 exercicis de Joc Dramàtic amb aprofundiment i diversitat a la segona sessió. 1. Un exercici de concentració i coordinació a traves de la veu. 2. Un exercici de veu i moviment per treballar l?escolta. 3. Un exercici d'expressió oral-corporal, creativitat i projecció de la veu 4. Un exercici per treballar directament el text. Aquests exercicis estan plantejats de tal manera que els professors i professores que han estat a la sessió puguin continuar desenvolupant-los a la seva feina regular a l?aula. Una vegada desenvolupada la sessió, el professorat participant haurà de fer una petita avaluació per valorar-la.
A qui s'adreça: Primària: 8-10 anys. 10-12 anys. ESO: 12-14 anys. 14-16 anys.
Objectius: Fer un apropament a la lectura en veu alta des del Joc Dramàtic (Teatre) Realitzar una experiència lúdica teatral que facilita l?expressió de la lectura en veu alta. Posar en joc altres habilitats necessàries per fer un bon procés i obtenir un bon resultat. Mostrar al professorat les possibilitat del joc teatral com eina per a la bona comprensió i la bona lectura d?un text.
Continguts: Conceptuals: Lectura en veu alta La veu, l?entonació i el sentit d?un text en el context apropiat per a la seva comprensió i la seva lectura en veu alta. Els exercicis estan plantejats de tal manera que els professors i professores que han estat a la sessió puguin continuar desenvolupant-los a la seva feina regular a l?aula.
Procedimentals: Exercicis de concentració i coordinació a traves de la veu, de veu i moviment per treballar l?escolta, d?expressió oral, corporal, creativitat i projecció de la veu i treballar directament el text.
D'actituds i valors: A més a més de l?emissió de la veu és important la concentració, la coordinació, l?escolta, la percepció, l?empatia, l?autoestima, la desinhibició, la creativitat com descobriment dels recursos propis que cadascú té i pot fer servir a favor d?una bona lectura emesa i compresa, i per últim la veu, l?entonació i el sentit d?un text en el context apropiat per a la seva comprensió i la seva lectura en veu alta. El Fet Teatral té la possibilitat mitjançant exercicis del Joc Dramàtic de poder abordar aquestes capacitats i eines de manera lúdica ?teatral.
Vinculació curricular: Llengua i literatura
Vinculació amb àmbits no escolars Té vinculació no escolar.
Arts Esceniques Cultura de la ciutat
Coneixements previs: És necessari tenir coneixements previs.
Lectura del Text abans de la sessió
Aforament: 1 grup alhora.
Monitoratge: Té Monitoratge.
Equip artistic-pedagogic de Plàudite Teatre-Espai d'Arts Escèniques. Actors i Actrius amb formació pedagogica
Material de suport: Es proporcionarà material de suport.
Textos per a treballar a la sessió
Qui organitza: Plàudite Teatre - Espai d'Arts Escèniques ( www.plaudite.org )
Adreça y població on es realitza: Al centre educatiu
Adreça on es realitza: .
Preu: 25 euros (Per grup.)
Dates i horaris: Des del: 02/10/2017 Fins al: 02/02/2018
Durada de l'activitat: 2h.
Observacions: 25€ CADA SESSIÓ, COM QUE SÓN DUES SESSIONS EL PREU TOTAL DE L'ACTIVITAT ÉS DE 50€ Adreçat a l?alumnat de cilce mitjà i cicle superior de primària i l?ESO, - Dues sessions d?una hora per grup classe. El centre educatiu haurà de fer la reserva de l?activitat
Per a més informació: Demanar per: Eugenia Delgado Mata
618531708

direccio@plaudite.org
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400