Ajuntament de L'Hospitalet

Estudis

CFGS Química ambiental

Tècnic/a superior en química ambiental
1400 h ( 1 curs acadèmic)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Organització i gestió de la protecció ambiental. Control d'emissions a l'atmosfera. Control de residus. Tècniques d'anàlisis fisicoquímiques, químiques i microbiològiques d'aigües. Estacions depuradores d'aigües residuals. Seguretat química i higiene industrial. Relacions en l'àmbit de treball. Formació i orientació laboral. Formació en centres de treball.

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Tècnic/a en control de la contaminació. Especialista en medi ambient i qualitat química. Tècnic/a de laboratori ambiental. Tècnic/a de medi ambient d'edificis i serveis. Tècnic/a especialista en gestió de residus industrials. Tècnic/a en depuració d'aigües. Tècnic/a en tractament de residus. Tècnic/a en control atmosfèric. Tècnic/a en auditories i avaluació d'impactes.

Centres on s'imparteix

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400