Estudis

CFGS Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat

Tècnic/a superior en laboratori d'anàlisi i de control de qualitat.

2000 horas - 2 cursos académicos.

QUÈ ESTUDIARÀS?

- Mostreig i preparació de la mostra.
- Anàlisis químiques.
- Anàlisi instrumental.
- Assajos físics.
- Assajos fisicoquímics.
- Assajos microbiològics.
- Assajos biotecnològics.
- Qualitat i seguretat en el laboratori.
- Anglès.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Projecte de laboratori d'anàlisis i control de qualitat.
- Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Tècnic/a de laboratori i control de qualitat.
- Analista d'investigació i desenvolupament.
- Analista d'aigües.
- Analista de matèries primeres i productes acabats.

Centres on s'imparteix

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400