Estudis

Operació de sistemes informàtics  (Nivell 2) (IFCT0210)

Durada: 600 hores

Competència general

Aplicar procediments d'administració i configuració del programari i maquinari del sistema informàtic, solucionar les incidències que es puguin produir durant el funcionament normal del sistema i monitorar-ne els rendiments i consums seguint les especificacions rebudes.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional per compte d'altri en empreses o entitats públiques o privades de qualsevol mida que disposin d'equips informàtics per a la gestió en l'àrea de sistemes del departament d'informàtica.

Sectors productius

Se situa sobretot al sector de serveis, i principalment en els següents tipus d'empreses: empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per a la seva gestió; empreses dedicades a la comercialització d'equips i serveis informàtics; empreses que presten serveis d'assistència tècnica informàtica; xarxes de telecentres; i a les diferents administracions públiques com a part del suport informàtic de l'organització.

Ocupacions i llocs de treball relacionats:

  • Tècnic/a en sistemes microinformàtics.
  • Operador/a de sistemes.
  • Tècnic/a de suport informàtic.

Centres on s'imparteix

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400