Estudis

Confecció i publicació de pàgines web (nivell 2) [IFCD0110]  

Durada: 560 hores

Competència general

Crear i publicar pàgines web que integrin texts, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especificacions i condicions d'usabilitat donades i realitzar els procediments d'instal·lació i verificació de les mateixes al servidor corresponent.

Àmbit professional
 
Desenvolupa la seva activitat professional tant per compte propi, com per compte d'altri en empreses o entitats públiques o privades de qualsevol mida, que disposin d'infraestructura de xarxes intranet, Internet o extranet, en l'àrea de desenvolupament del departament d'informàtica.
 
Sectors productius
 
S'ubica sobretot al sector serveis, i principalment en els següents tipus d'empreses: empreses de desenvolupament de programari amb tecnologies web; empreses que tenen com a objectiu de negoci la comercialització de serveis d'anàlisi, disseny i construcció d'aplicacions informàtiques per a infraestructures de xarxes intranet, Internet i extranet; empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per a la seva gestió.
 
Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Desenvolupador/a de pàgines web

  • Mantenidor/a de pàgines web

Centres on s'imparteix

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400