Ajuntament de L'Hospitalet

Estudis

 Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques (Nivell 2) [IMAR0108]  

Competència general

Realitzar el muntatge, manteniment i reparació d'instal·lacions frigorífiques amb la qualitat requerida, complint amb la reglamentació vigent i en condicions de seguretat i de respecte al medi ambient.

Àmbit professional
 
Aquest tècnic s'integra als serveis de muntatge i manteniment d'instal·lacions de refrigeració comercials i industrials dels diversos sectors productius.
 
Sectors productius
 
 • Instal·lacions esportives.
 • Edificis d'oficines.
 • Edificis industrials.
 • Instal·lacions de museus.
 • Instal·lacions hospitalàries.
 • Edificis d'habitatges.
 • Hipermercats i grans magatzems.
 • Terminals i estacions de ferrocarril i d'autobusos.
 • Hoteleria i restauració.
 • Aeroports.
 • Instal·lacions portuàries.
 • Instal·lacions d'indústries de química bàsica (refinació i petroquímica, fibres sintètiques, productes químics, pigments, fertilitzants, primeres matèries plàstiques, cautxú sintètic, etc.).
 • Indústria alimentària (càrniques, lactis, pesca, begudes, fruites i verdures, etc.).
 • Enginyeria i serveis de manteniment.

Centres on s'imparteix

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400