Estudis

CFGS Desenvolupament d'aplicacions web

Tècnic/a superior en desenvolupament d'aplicacions web
(2000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Sistemes informàtics. Bases de dades. Programació. Llenguatges de marques i sistemes de gestió informàtica. Entorns de desenvolupament. Desenvolupament web d'entorn client. Desenvolupament web d'entorn servidor. Desplegament d'aplicacions web. Disseny d'interfaces web. Projecte de desenvolupament d'aplicacions web. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en centres de treball.

DE QUÈ TREBALLARÀS?
Programador/a web. Programador/a multimèdia. Desenvolupador/a d'aplicacions en entorns web.

Centres on s'imparteix

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400