Estudis

CFGS Integració social

Tècnic/ca superior en integració social 

2.000 hores · dos cursos acadèmics

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Context de la Intervenció Social.
 • Inserció Sociolaboral.
 • Atenció a les Unitats de Convivència.
 • Mediació Comunitària.
 • Suport a la Intervenció Educativa.
 • Promoció de l'Autonomia Personal.
 • Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació.
 • Metodologia de la Intervenció Social.
 • Primers Auxilis.
 • Habilitats Socials.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Projecte d'Integració Social.
 • Formació en Centres de Treball

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social.
 • Educador/a d'equipaments residencials de tipus diversos.
 • Treballador/a familiar.
 • Auxiliar de tutela.
 • Tècnic/a d'integració social.
 • Educador/a d'educació especial.
 • Monitor/a de persones amb discapacitat.
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica.
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral.
 • Mediador/a comunitari/ària.
 • Mediador/a intercultural.
 • Tècnic/a en ocupació amb suport.
 • Tècnic/a d'acompanyament laboraL
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial.
   

Centres on s'imparteix

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400