Ajuntament de L'Hospitalet

Estudis

CFAS Animació

Tècnic/a superior en animació.
(2.000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

- Dibuix aplicat a l’animació.
- Guió i estructura narrativa.
- Fonaments de la representació i expressió visual.
- Fotografia.
- Història de l’animació.
- Llenguatge i tecnologia audiovisual.
- Mitjans informàtics.
- Projecte integrat.
- Projectes d’animació.
- Tècniques d’animació.
- Teoria de la imatge.
- Formació i orientació laboral.
- Formació pràctica en empreses, estudis o tallers.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Realització de pel·lícules d’animació.
- Disseny, organització i gestió de projectes d’animació.
- Creació d’escenaris, fons, objectes i/o personatges.
- Modelat i representació dels elements que conformen l’animació 2D o 3D.
- Animació, il·luminació, color dels fons generats i ubicació de les càmeres virtuals.
- Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes d’animació en àmbits diferents.
- Col·laboració en l’organització i supervisió de la producció.

Centres on s'imparteix

  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400