Estudis

CFGS Mecatrònica industrial

Tècnic/a superior en mecatrònica industrial.

2000 h - 2 cursos acadèmics.

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Sistemes Mecànics.
 • Sistemes Hidràulics i Pneumàtics.
 • Sistemes Elèctrics i Electrònics
 • Elements de Màquines.
 • Processos de Fabricació
 • Representació Gràfica de Sistemes Mecatrònics
 • .Configuració de Sistemes Mecatrònics.
 • Processos i Gestió de Manteniment i Qualitat
 • Integració de Sistemes
 • Simulació de Sistemes Mecatrònics
 • Projecte de Mecatrònica Industrial
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Formació en Centres de Treball

SORTiDES PROFESSIONALS

.La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica en planificació i programació de processos de manteniment d'instal·lacions de maquinària i equips industrials;
 • Cap d'equip en muntatge d'instal·lacions de maquinària i equips industrials;
 • Cap d'equip en manteniment d'instal·lacions de maquinària
  i equips industrials

Centres on s'imparteix

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400