Estudis

Producció Fotogràfica (nivell 3) (IMST0109)

Durada: 630 hores

Competència general

Realitzar projectes fotogràfics complets, dissenyant, valorant i integrant
solucions d'escenografia, il.luminació, captació, tractament digital de les imatges,
acabat, arxiu i conservació d'originals fotogràfics, assolint la qualitat
tècnica, expressiva i estètica acordada amb el client.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en grans, mitjanes i petites empreses
dedicades a l'elaboració de fotografies, o que incloguin la realització de fotografies
entre els seus processos. Treballa per compte aliena o autònomament.

Sectors productius

Sector fotogràfic: industrial, social, científic-tècnic. Publicitat. Premsa i editorial.
Produccions multimèdia. Sector cinematogràfic, videogràfic i televisiu.
Instituciones (imatge corporativa).

Ocupacions o llocs de treball relacionats

 • Fotògraf en general.
 • Reporter i/o informador gràfic.
 • Reporter gràfic.
 • Retocador fotogràfic.
 • Retocador fotogràfic digital.
 • Operador d'imatge fotogràfica.
 • Foto fixa.

Centres on s'imparteix

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400