Ajuntament de L'Hospitalet

Estudis

Gestió de màrqueting i comunicació (nivell 3) [COMM0112]

Durada: 810 hores

Competència general

Assistir en la definició, organització, difusió i supervisió d’accions promocionals  i  esdeveniments, de plans de màrqueting i comunicació, i realitzar activitats auxiliars de organització i seguiments al pla de mitjans, per a llançar i prolongar l’existència de productes, serveis i marques, reforçant la imatge de l’organització, i utilitzant, en caso necessari, la llengua anglesa.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional per compte propi o aliè,  en els departaments de màrqueting, comunicació i gabinets de premsa i comunicació de qualsevol empresa u organització, i en empreses de comunicació, agencies de publicitat i esdeveniments de l’àmbit públic i privat. En el desenvolupament de l’activitat professional s’apliquen els principis d’accessibilitat universal d’acord amb la legislació vigent.

Sectors productius

En el sector de serveis a empreses, però amb un marcat caràcter transectorial.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

 • Tècnic/a en publicitat y/o relacions públiques.
 • Tècnic/a mitjà en publicitat y/o relaciones públiques.
 • Tècnic/a superior en publicitat i relacions públiques., en general.
 • Tècnic/a en organització de fires i esdeveniments.
 • Organitzador/a d’esdeveniments de màrqueting i comunicació.
 • Assistents/tes del cap de producte.
 • Tècnic/a en Màrqueting.
 • Auxiliars de mitjans en empreses de publicitat.
 • Controladors/es d’emissió en mitjans de comunicació.

Centres on s'imparteix

 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Prevenció
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400