Estudis

Gestió ambiental (nivell 3) [SEAG0211]

Durada: 500 hores

Competència general

Elaborar la documentació, executar la posada en marxa, manteniment i proposar accions per a la millora del sistema de gestió ambiental (SGA) aprovat per l'organització.

Entorn professional

Desenvolupa la seva activitat professional en organitzacions públiques i/o privades, tercersector, centres universitaris i d'investigació. Col·labora amb els responsables d'altres departaments.

Sectors productius

S'ubica a tots els sectors productius

Ocupacions o llocs de treball relacionats

· Coordinador/a de sistemes de gestió ambiental
· Documentalista ambiental
· Programador/a d'activitats ambientals
· Tècnic/a en gestió ambiental

Centres on s'imparteix

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400