Ajuntament de L'Hospitalet

Estudis

 Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial (Nivell 2) [IMAQ0108]  

 Competència general

Realitzar el muntatge i instal·lació en planta de maquinària i equip industrial i el seu manteniment i reparació, en condicions de qualitat i seguretat.
 

Àmbit professional
 
Així mateix podrà integrar-se com a mantenidor de línies de producció automatitzades, responsabilitzant-se del seu manteniment.
 
Aquest tècnic s'integrarà en els serveis de manteniment de maquinària i equip industrial dels diversos sectors productius i, al sector de la fabricació de béns d'equip, en els processos de muntatge estacionari mecànic de la maquinària, en els processos d'encadellat i instal·lació en planta de la mateixa i en els serveis postvenda, realitzant assistència tècnica al client, sempre depenent orgànicament d'un comandament intermedi.
 
Sectors productius
 
Indústries extractives, indústria química, aigua i energia, metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics, indústria de la construcció de maquinària i equip mecànic, construcció i muntatge de vehicles automòbils, indústria tèxtil, edició i arts gràfiques, productes alimentaris i begudes, parcs d'atraccions.
En general desenvolupa el seu treball en grans i mitjanes empreses.

  
Ocupacions o llocs de treball relacionats
 
 • Mantenidor/a de línia automatitzada

 • Mecànic/a de manteniment industrial

 • Muntador/a industrial

 • Operador/a de manteniment de màquines eines

 • Operador/a de manteniment d’instal·lacions pneumàtico-hidràuliques

Centres on s'imparteix

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Guia formació professional a L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • Prevenció
 • D
 • Institut Obert de Catalunya
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400