Ajuntament de L'Hospitalet

Estudis

Administració i Gestió

Actualment, la majoria de les empreses i organitzacions han canviat la forma de gestionar la seva administració: necessiten tenir tota la informació organitzada i relacionada.

Els nous sistemes de gestió permeten a les empreses ser més rendibles mitjançant el control de les transaccions, les quals faciliten la presa de decisions i modifiquen alhora aspectes com la cultura organitzacional.

La competitivitat empresarial ha provocat que, de vegades, les empreses assignin la gestió de qualitat als departaments d'administració, ja que aquests coordinen i centralitzen la documentació i informació del conjunt d'àrees funcionals de l'empresa. 

La família d'Administració i Gestió ha dividit el camp objecte d'estudi en tres grans àrees de competència professional :
 
  • Serveis d'administració i auditoria
  • Serveis d'informació, traducció i interpretació
  • Finances i assegurances

Els titulats en cicles de la família d'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ tenen presència a les següents activitats: 

• Empreses agrícoles, industrials, de construcció o comercials 
• Empreses de transport o d'hosteleria 
• Administració pública
• Bancs, caixes d'estalvi, entitats de crèdit cooperatives 
• Assegurances, assessorament fiscal, assessorament jurídic
• Auditoria 
* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Guia formació professional a L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • Prevenció
  • D
  • Institut Obert de Catalunya
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400