Ajuntament de L'Hospitalet

Estudis

Activitats Físiques i Esportives

L'esport és un nínxol emergent d'ocupació, com ho demostra el fet que en els últims deu anys l'ocupació del sector a la Unió Europea ha crescut un 60%, amb més d'un milió d'assalariats en activitat principal i prop de dos milions en activitat secundària. A més, és capaç de mobilitzar més de deu milions de voluntaris.

El marc de referència pres per delimitar les qualificacions professionals en Activitats Físiques i Esportives ha estat el sector esportiu, entès com el conjunt d'activitats que afecten la pràctica i gestió directa de les activitats físiques i esportives. Aquí s'inclou tant l'àmbit competitiu - associatiu com en el recreatiu . 

S'ha distribuït en tres grans àrees professionals:

  • Esport d'alt rendiment
  • Activitats fisicoesportives recreatives
  • Activitats de prevenció i recuperació 

Els titulats en cicles de la família ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES tenen presència a les següents activitats: 

  • Esports reglats: iniciació, tecnificació, alta competició 
  • Esports no reglats i activitats fisicoesportives 
  • Activitats en medi natural, aquàtic, aire, muntanya 
  • Activitats en instal·lacions convencionals i no convencionals 
  • Esdeveniments esportius 
  • Competició i altres esdeveniments
  • Prevenció-rehabilitació
* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Guia formació professional a L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • Prevenció
  • D
  • Institut Obert de Catalunya
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400