Ajuntament de L'Hospitalet

Estudis

Arts gràfiques

Les  innovacions tecnològiques del sector han transformat els processos tecnològics, els sistemes productius i les funcions que desenvolupen determinats professionals del sector de les arts gràfiques.

Així, en el sector d'edició, les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) han permès la difusió de continguts a través de nous canals digitals (cross mèdia).

En el cas de la impressió, els sistemes digitals han permès la impressió sota demanda, l'edició de llibres personalitzats o la impressió de dades variables.

En el procés de preimpressió, en relació amb les TIC, es concedeix especial importància a la digitalització. Sorgeix en aquest entorn l'anomenada premedia (preimpressió digital), procés que dóna com a resultat documents on el contingut és vàlid per a qualsevol dels suports de comunicació. Per tant, els passos de transformació entre els formats d'entrada i sortida han evolucionat, obligant a canviar el perfil dels professionals.

S'ha distribuït en quatre grans àrees professionals:

• Edició
• Arts Gràfiques
• Manipulats de paper i cartró
• Reproducció de suports enregistrats

Els titulats en cicles de la família d'ARTS GRÀFIQUES tenen presència a les següents activitats: 

  • Fabricació de paper i cartó ondulats
  • Fabricació d'envasos i embalatges de paper i cartró
  • Fabricació d'articles de papereria
  • Fabricació d'altres articles de paper i cartró
  • Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes
  • Altres activitats d'impressió i arts gràfiques
  • Serveis de preimpressió i preparació de suports
  • Enquadernació i serveis relacionats amb la mateixa
  • Edició de llibres
  • Edició de directoris i guies d'adreces postals
  • Edició de periòdics
  • Edició de revistes
  • Altres activitats editorial
  • Activitats de disseny especialitzat
* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Guia formació professional a L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • Prevenció
  • D
  • Institut Obert de Catalunya
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400