Ajuntament de L'Hospitalet

 

Jornada de constitució de la Xarxa de Criança i Educació de L’Hospitalet

Dissabte, 28 de maig de 2016. Centre Cultura de Bellvitge
Veure imatge de Xarxa de Criança i Educació (nova finestra)
Professionals i representants de famílies que treballen en diferents serveis i entitats d’atenció a la infància (escoles, esplais, biblioteca, centres de Salut, de Serveis Socials, CDIAP, EAP, LIC, CRP, PEE, PAEF, AMPA i altres) estem treballant en xarxa a nivell de districte des de fa uns anys, per donar suport a les famílies en la seva tasca de criança i educació, dins del marc de la recomanació del Consell d’Europa -Rec 2006/19- de la criança positiva i dels principis de la Convenció dels Drets dels Infants (ONU, 1989).

Ara ens plantegem el repte de crear sinèrgies entre les diferents xarxes, de manera que els resultats d’una xarxa puguin beneficiar al conjunt i, alhora, unir esforços i evitar repeticions de feines a realitzar. Així doncs, ens proposem formalitzar la connexió de les quatres xarxes que hi ha a la ciutat, per tal de coordinar i compartir les activitats pròpies de cada servei o entitat, que realitza activitats directes a les famílies usuàries o intervencions conjuntes entre diferents serveis o equipaments, com activitats comunitàries intersectorials. Al conjunt de les xarxes la denominarem Xarxa de Criança i Educació de L’Hospitalet, que tindrà la finalitat de desenvolupar complicitats entre els diferents lideratges de les institucions implicades per fer de les xarxes una estructura sostenibles i perdurables, alhora que s’anirà ampliant la cobertura d’edat fins als infants de 12 anys per acompanyar a les famílies en un altre període de transició crític en la criança, com és la pubertat.
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400