Ajuntament de L'Hospitalet

Participació i civisme

Consells municipals

Consells de Districte

 • El Consell de Districte és l’òrgan col•legiat de representació amb la finalitat de fomentar, impulsar i desenvolupar la participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals que afecten més directament la vida quotidiana dels veïns i veïnes.
 • Es constitueix un Consell de Districte per a cada un dels districtes en què es divideix la ciutat, amb la mateixa composició i funcions per a cadascun. La divisió territorial del municipi de L’Hospitalet de Llobregat és la següent:
  • Districte I: Centre, Sant Josep i Sanfeliu. Està integrat pels barris del Centre, Sant Josep i Sanfeliu.
  • Districte II: Collblanc-La Torrassa. Està integrat pels barris de Collblanc i la Torrassa.
  • Districte III: Santa Eulàlia-Granvia Sud. Està integrat pels barris de Santa Eulàlia i Granvia Sud.
  • Districte IV: La Florida-Les Planes. Està integrat pels barris de les Planes i la Florida.
  • Districte V: Pubilla Cases-Can Serra. Està integrat pels barris de Pubilla Cases i Can Serra.
  • Districte VI: Bellvitge-Gornal. Està integrat pels barris de Bellvitge i el Gornal.
 • Corresponen al Consell de Districte les funcions següents:
  • El seguiment de l’actuació municipal al districte.
  • Acordar elevar a altres òrgans municipals propostes d’actuació que donin resposta a les aspiracions dels veïns i veïnes en matèries d’interès per al districte.
  • Conèixer i analitzar les accions del Programa d’Actuació Municipal que afectin el territori del districte.
  • Fer seguiment de la gestió i el desenvolupament dels plans de barri.
  • Conèixer el projecte anual de pressupostos municipals i, especialment, els projectes i partides vinculades al territori del districte, dels quals podrà fer propostes sobre la seva aplicació.
  • Traslladar a la Junta Local de Seguretat els problemes de seguretat ciutadana del districte.
  • Traslladar als òrgans municipals les propostes de millora dels centres i equipaments del districte.
  • Promoure i fomentar l’associacionisme i la col•laboració individual i entre organitzacions potenciant la coordinació entre les diferents institucions o entitats, públiques o privades, que actuïn al territori.
  • Informar, a petició de qualsevol òrgan de govern municipal, dels projectes, activitats i serveis que afectin el territori del districte.
  • Qualsevol altra funció que li atribueixi la normativa vigent, així com les facultats relatives a informar-ne.

Sessions extraordinàries del Consell de Districte. Desembre 2017

Sessions plenaries del Consell de Districte. Octubre 2017 

Actes de les sessions plenaries del Consell de Districte. Octubre 2017

Extractes de les actes de les sessions extraordinaries de Octubre 2017

Convocatories de les sessions Plenaries del Consejo de Distrito. Octubre 2017

Sessions plenaries del Consell de Districte. Setembre  2017  

Actes de les sessions plenàries del Consell de Districte. Setembre  2017  

Sessions plenaries del Consell de Districte. Juny  2017

Actes de les sessions plenaries dels Consells de Distrcte. Juny  2017

Sessions plenaries del Consell de Districte. Maig 2017

Actes de les sessions plenaries dels consells de Distrcte. Maig 2017

Extractes dels consells de Districte. Maig 2017

Convocatories de les sessions Plenaries del Consell de Districte. Maig 2017

Sessions Plenaries del Consell del Districte d'Abril de 2017

Sessions plenàries dels Consells de Districtes de Març 2017

Extractes de les actes de les sesions plenáries de Març  2017

Sesions extraordinaries dels Consells de Districte Gener 2017

Consell executiu i de programació dels mitjans de comunicació municipals

Sessions plenàries dels Consells de Districte Desembre 2016

Sessions Ordinaries del Consell de Districte Octubre 2016

Extractes de les actes de les sessions ordinaries d'Octubre 2016

Convocatories de sessions ordinaries del Consell de Districte Octubre

Sessions extraordinaries dels Consells de Districte Octubre 2016 

Sessions plenàries dels Consells de Districte Setembre 2016

Sessions plenàries dels Consells de Districte juliol 2016  

Sessions plenàries dels Consells de Districte març-abril 2016  

Sessions plenàries extraordinàries dels Consells de Districte desembre 2015  

Procés de constitució dels Consells de Districte 2015  

Sessions plenàries extraordinàries dels Consells de Districte maig-juny 2015

Sessions plenàries dels Consells de Districte març 2015  

Sessions plenàries dels Consells de Districte desembre 2014 

Sessió plenària extraordinària del Consell de Districte I novembre 2014 

Sessions plenàries dels Consells de Districte setembre 2014  

Sessions plenàries dels Consells de Districte juny 2014

Sessions plenàries dels Consells de Districte març 2014

Sessions plenàries dels Consells de Districte desembre 2013

Sessions plenàries dels Consells de Districte setembre 2013

Procés de constitució dels Consells de Districte 2013

Consell Municipal de Serveis Socials

Directori

Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400