Ajuntament de L'Hospitalet

Programa Q de qualitat en seguretat alimentària

En els últims anys s’ha pogut observar com cada vegada més s’associa el nostre país amb el concepte “restauració de qualitat”. Aquest concepte es podria definir a partir de diferents característiques no sempre relacionades entre sí, per exemple la qualitat de la matèria primera utilitzada, la qualitat del servei prestat, la presència de menjar saludable a la carta, la utilització de productes de proximitat, etc...però en qualsevol cas, el que és molt clar, és que no es pot parlar de restauració de qualitat si no està garantida la seguretat alimentària. És a partir d’aquesta relació que es pretén posar en marxa aquest programa per tal de incentivar la millora de la seguretat alimentària a partir de la creació d’una guia d’establiments englobats sota l’etiqueta Q de qualitat en seguretat alimentària.

Tots els establiments de restauració de la ciutat que vulguin adherir-se en aquesta llista hauran de sol•licitar-ho mitjançant el formulari que s’adjunta, el qual hauran de fer arribar al Servei de Salut, de forma presencial o per correu electrònic: higienealisalut@l-h.cat. La sol•licitud implica que l’establiment en qüestió passarà una inspecció per part dels tècnics de l’Ajuntament, en la qual es valorarà si l’establiment excel•leix pel que fa al compliment de la normativa sanitària, pel que fa a instal•lacions, pràctiques de treball i aplicació dels prerequisits del sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC). Per aquest últim punt, es podrà utilitzar com a referència el document que s’adjunta. En el cas que l’establiment superi la inspecció se l’inclourà a la “Guia d’establiments Q de qualitat en seguretat alimentària” i es distingirà el local amb una marca distintiva i un codi QR on consti informació bàsica de l’establiment, i on es faci menció del nivell d’excel•lència pel que fa a la seguretat alimentària. Cal remarcar el fet de que no superar la inspecció no implica que l’establiment no ofereixi garanties sanitàries sinó que presenta oportunitats de millora.

Enllaços

Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400