Ajuntament de L'Hospitalet

C. de Par�s
Data: 16/2/2019
La informació continguda en aquest informe gràfic (plànol) no té cap valor jurídic si no s'acompanya del certificat urbanístic corresponent. Base gràfica: informació cartogràfica de l'Ajuntament de l'Hospitalet.