Ajuntament de L'Hospitalet
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
Ajuntament de L'Hospitalet. Plça. de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400