Ajuntament de L'Hospitalet
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
Ajuntament de L'Hospitalet. Plça. de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400