Ajuntament de L'Hospitalet
AML'H. Fons Municipal. Llicències d'obres majors. Expedient 7437
Ajuntament de L'Hospitalet. Plça. de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400