Ajuntament de L'Hospitalet
AML'H. Fons Municipal. Llicències d'obres majors. Expedient 7437
AML'H. Fons Municipal. Llicències d'obres majors. Expedient  7437
Ajuntament de L'Hospitalet. Plça. de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400