Ajuntament de L'Hospitalet
Nou número de telèfon del MLH : 93 403 61 10
Ajuntament de L'Hospitalet. Plça. de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400