Ajuntament de L'Hospitalet
Vè ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA
Ajuntament de L'Hospitalet. Plça. de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400