Ajuntament de L'Hospitalet
AML’H. Cartografia: detall del plànol realitzat per la Brigada Topogràfica d’Enginyers. 1921-1925. R. H-356
Ajuntament de L'Hospitalet. Plça. de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400