Ajuntament de L'Hospitalet
Preu mitjà dels principals articles de consum durant el segon semestre de l'any natural de 1897
Ajuntament de L'Hospitalet. Plça. de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400