Medi ambient

Mobilitat

Mobilitat
Les repercussions ambientals, socials i econòmiques de la mobilitat a la nostra societat són enormes. El malbaratament que fem de recursos esgotables impliquen una major contaminació atmosfèrica, un aprofundiment en les causes del canvi climàtic i un model energètic insostenible. Hem de posar les bases per assolir una mobilitat sostenible i segura. Fer dels nostres barris i de la ciutat un llocs més habitables passa ineludiblement per moure’ns més eficientment: en transport públic, a peu, en bicicleta, compartint cotxe, etc. Aquí trobareu informació sobre els programes "Compartir cotxe" i "Compartir pàrking", sobre el Pla Director de la Bicicleta, sobre el Pacte per la Mobilitat de l'Hospitalet i enllaços d'interès que us poden ser útils per moure-us de forma més sostenible i segura.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400