Ajuntament de L'Hospitalet

Objectius

El Consell Municipal de la Sostenibilitat té entre altres els objectius següents: 
 1. Estimular, promoure i vehicular la participació ciutadana en el procés d'elaboració i desenvolupament de l'Agenda 21 Local de L'Hospitalet.
 2. Assessorar els òrgans de govern de l'Ajuntament en matèria de medi ambient.
 3. Emetre informes i propostes sobre el medi ambient, sobre la sostenibilitat urbana i les polítiques dels òrgans de govern de l'Ajuntament de L'Hospitalet, així com també sobre els grans temes impulsats per l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.
 4. Impulsar i estimular la col•laboració de les diverses associacions i entitats en els camps esmentats.
 5. Promocionar iniciatives d'estudi i d'anàlisi sobre el medi ambient i la sostenibilitat.
 6. Analitzar i valorar la situació relativa a l'elaboració i l'execució de l'Agenda 21 Local de L'Hospitalet.
 7. Informar, debatre i difondre les qüestions relatives a l'elaboració i l'execució de l'Agenda 21 Local de L'Hospitalet.
 8. Promoure actes públics d'informació i sensibilització ciutadana en temes de medi ambient, sostenibilitat i Agenda 21 Local de L'Hospitalet.
 9. Col•laborar en l'organització del Fòrum Mediambiental de L'Hospitalet.
 10. Conèixer les actuacions en matèria de medi ambient que dugui a terme l'Ajuntament conjuntament amb altres administracions públiques, i poder-hi fer propostes.
 11. Promoure qualsevol altre objectiu que estableixi el Consell dins del marc de les seves competències.
.  
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400