Objectius

El Consell Municipal de la Sostenibilitat té entre altres els objectius següents: 

 1. Estimular, promoure i vehicular la participació ciutadana en el procés d'elaboració i desenvolupament de l'Agenda 21 Local de L'Hospitalet.
 2. Assessorar els òrgans de govern de l'Ajuntament en matèria de medi ambient.
 3. Emetre informes i propostes sobre el medi ambient, sobre la sostenibilitat urbana i les polítiques dels òrgans de govern de l'Ajuntament de L'Hospitalet, així com també sobre els grans temes impulsats per l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.
 4. Impulsar i estimular la col•laboració de les diverses associacions i entitats en els camps esmentats.
 5. Promocionar iniciatives d'estudi i d'anàlisi sobre el medi ambient i la sostenibilitat.
 6. Analitzar i valorar la situació relativa a l'elaboració i l'execució de l'Agenda 21 Local de L'Hospitalet.
 7. Informar, debatre i difondre les qüestions relatives a l'elaboració i l'execució de l'Agenda 21 Local de L'Hospitalet.
 8. Promoure actes públics d'informació i sensibilització ciutadana en temes de medi ambient, sostenibilitat i Agenda 21 Local de L'Hospitalet.
 9. Col•laborar en l'organització del Fòrum Mediambiental de L'Hospitalet.
 10. Conèixer les actuacions en matèria de medi ambient que dugui a terme l'Ajuntament conjuntament amb altres administracions públiques, i poder-hi fer propostes.
 11. Promoure qualsevol altre objectiu que estableixi el Consell dins del marc de les seves competències.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400