Òrgans de Participació

Taula Sectorial d'Emergència Climàtica i model de ciutat

Òrgan col·legiat, de caràcter permanent, creat en el si del Consell Social de la Ciutat per tal de dotar d’operativitat i agilitzar les línies de treball fixades pel Consell Social, en relació amb les funcions que li han estat assignades.

La Taula sectorial d'Emergència Climàtica té com a objectiu avaluar els diferents programes i actuacions de l'Ajuntament de L'Hospitalet en matèria mediambiental i és l'encarregada d'elaborar la "Declaració d'Emergència Climàtica de L'H".

La Taula Sectorial d'Emergència Climàtica és de nova creació en el marc del mandat 2019-2023. Es tracta d'un espai de trobada entre entitats i persones interessades en els nous reptes als quals s'enfronta la ciutat en matèria de medi ambient i desenvolupament sostenible. L'objectiu de la Taula és caminar cap a una ciutat respectuosa, neta i mediambientalment sostenible a través de projectes d'abast comunitari.

Més informació https://www.lhon-participa.cat/assemblies/TaulaEmergenciaClimatica?locale=ca

Seminari d'Escoles Sostenibles

El grup de treball d’educació ambiental de l’anterior Consell de la Sostenibilitat ha esdevingut aquest nou Seminari.

Els principals temes que s’hi treballen són: seguiment del Pla Director d’Educació Ambiental, estructuració i augment de la informació lligada al medi ambient, educació ambiental, canals de participació ciutadana, foment de l’associacionisme lligat a temes mediambientals, foment de la formació, ocupació i cooperació ambiental. Aquesta comissió treballa de forma coordinada amb la Xarxa d'Escoles Sostenibles de Catalunya i el Centre de Recursos Pedagògics de la Generalitat.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400