Ajuntament de L'Hospitalet

Qualitat de l'aire

Qualitat de l’aire
L’aire que respirem, l’aire que ens envolta, és una barreja de diversos gasos en el qual redominen l’oxigen i el nitrogen. En àrees urbanes com la nostra, el trànsit, les indústries i les activitats humanes en general, provoquen compostos químics contaminants que són perjudicials per a la salut. Aquí trobaràs enllaços que t’informaran sobre la qualitat de l’aire de l’Hospitalet i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400