Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de L’Hospitalet incorporarà  la perspectiva de gènere  en el disseny d’espais públics (nova finestra)
10/06/2021 10:30:00
Espai públic / dona

L’Hospitalet incorporarà  la perspectiva de gènere  en el disseny d’espais públics

Les actuacions previstes serviran per donar utilitat a espais sense ús i es planificaran amb la participació de les entitats ciutadanes de cada barri i de la Taula de la Dona Els criteris que s’estableixin també s’aplicaran en el conjunt de les actuacions urbanístiques que es realitzin al municipi La iniciativa s’inscriu dins dels objectius de desenvolupament sostenible relatius a la igualtat de gènere i a les ciutats sostenibles recollits, com la resta, al PAM 2020-2023

L’Ajuntament ha encarregat un estudi per incorporar la perspectiva de gènere en el disseny d’espais públics sense ús. Aquesta iniciativa té com a objectiu millorar els elements d’urbanització i la utilització de diversos espais que, per la seva ubicació i disposició, tenen poc ús per part de la ciutadania, per la dificultat d’accedir-hi, per la sensació d’inseguretat que suposa el seu ús per a certs col·lectius o per no ser de gaire utilitat per a la població a causa de la seva configuració.

L’estudi servirà per identificar aquests espais i definir les actuacions necessàries per retornar-los a un ús ciutadà que millori la mobilitat, la interacció social, la igualtat de gènere, la seguretat i el benestar del veïnat. La iniciativa s’inscriu dins dels objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides relatius a la igualtat de gènere i a les ciutats sostenibles recollits, com la resta, al Pla d’actuació municipal (PAM) 2020-2023.

Per incorporar una efectiva visió de gènere en el disseny dels espais públics en desús, l’estudi s’elaborarà d’una manera col·laborativa amb els serveis tècnics de l’Ajuntament i les entitats dels barris o entorns de cada espai objecte d’actuació. A més, hi participaran les associacions o persones implicades en la millora de la perspectiva de gènere de l’espai públic, com ara la Taula de la Dona de la ciutat, per comptar amb la visió i les propostes dels grups de dones i les associacions feministes. Posteriorment, els criteris que s’estableixin també s’aplicaran en el conjunt de les actuacions urbanístiques que es realitzin al municipi.

En l’elaboració de l’estudi s’identificaran primer les zones de la ciutat en desús i, posteriorment, es definiran els criteris urbanístics d’actuacions, segons les necessitats detectades i per tipologies d’espais. Així, es podran fer obres de remodelació, actuacions d’urbanisme tàctic, informació veïnal, senyalització o dinamització social d’aquests espais, amb la finalitat de donar-los més ús per al conjunt de la ciutadania.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400